Home

Legea eficientei energetice

LEGEA nr. 121 din 18 iulie 2014 privind eficienţa energetică energetice sau alte măsuri de îmbunătăţire a eficienţei energetice în instalaţia sau la sediul consumatorului final; 19. instrumente financiare pentru economii de energie - orice instrument financiar Utilizarea eficienta a energiei, cresterea eficientei energetice = realizarea unei unitati de produs, bun sau serviciu fara scaderea calitatii sau performanelor acestuia, concomitent cu reducerea cantitatii de energie necesare pentru realizarea produsului, bunului sau serviciului (Legea 199/2000 privind utilizarea eficienta a energiei. HG 835 /2010 privind modificarea Programului national pentru cresterea eficientei energetice si utilizarea surselor regenerabile de energie in sectorul public, pentru anii 2009-2010, aprobat prin HG nr. 1661/2008. MO 574/ 12.08.2010 Downloa

Legea 121/2014, Articolul 9, directiva privind eficienta

Ene Legea eficientei energetice si obligatiile operatorilor economici. Noutati energie - 4 March, 2015 : 13:49. Adoptata in august 2014, legea eficientei energetice aduce operatorii pe ultima suta de metri in implementarea noilor directive. 5 decembrie 2015 reprezinta termenul limita pana la care acestia sunt obligati sa realizeze controversatele audituri energetice Legea eficienței energetice nr. 121/2014, modificată prin Legea nr. 160/2016 și OUG nr. 184/2020, stipulează la art. 9 alin. (20): Autorităţile administraţiei publice locale din localităţile cu o populaţie mai mare de 5.000 de locuitori au obligaţia să întocmească programe de îmbunătăţire a eficienţei energetice în care includ măsuri pe termen scurt şi măsuri pe. Maximizarea eficienţei infrastructurii de distribuţie printr-o serie de măsuri detaliate prin Legea eficientei energetice, Legea 121/2014 si PNAEE. Stabilirea rolului actorilor pe piaţa internă de energie: autoritatea de reglementare; operatorii de transport şi distribuţie; alţi participanţi cum ar fi furnizorii de servicii la cerere H.G. 203/2019 privind aprobarea Planului național de acțiune în domeniul eficienței energetice IV. MO 273/10.04.2019. Download. Legea nr. 171/2018 privind aprobarea OUG 64/2016 pentru modificarea şi completarea Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012. MO 611/17.07.2018

PATROMAT – Conpirom

Legislație eficiență energetică - ANR

Energetice (poate presta orice activitate de consultanta si incheia contracte ESCO & Management Energetic - asa cum sunt definite de Legea Eficientei Energetice 121/2014) CEZ R poate raspunde unei game largi de solicitari din partea clientilor (pachet servicii extins) Servicii oferite de CEZ Romania Descriere Beneficiari Optimizare Ilumina

Tot ce trebuie să știi despre legea eficienței energetice

Legea performantei energetice a cladirilor nr. 372/2005*), republicata la 23 iulie 2013 în Legislatie, 24 Iulie 2013. avocatnet.ro in scopul promovarii politicilor publice privind cresterea eficientei energetice in domeniul performantei energetice a cladirilor,. Legea nr. 121/2014 privind eficienta energetic

Legea nr. 159/2013 - modificarea si completarea Legii nr. 372/2005 privind performanta energetica a cladirilor realizarea si gestionarea bancilor de date specifice eficientei energetice a cladirilor se realizeaza de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice in limita fondurilor aprobate. - Agentii economici si unitatile din subordinea autoritatilor administratiei publice locale pot finanta lucrari pentru cresterea eficientei energetice din surse proprii, din surse constituite din cote din profit destinate special pentru aceste investitii, din Fondul special pentru dezvoltarea sistemului energetic, constituit prin Legea nr. 136. Programul de îmbunătăţire a eficienţei energetice aferent oraşului Balş, judeţul Olt are rolul de a răspunde cerinţelor art. 9 alin (12) din Legea eficienţei energetice nr. 121/2014. Cadrul legislativ de bază privind eficiență energetică a localităţilor este prezentat în mod sintetic în cele ce urmează acces, de intervenție și de opoziție în condițiile prevăzute de Legea nr. 677/2001, printr-o cerere scrisă semnată și datată trimisă pe adresa Primăriei Sector 3 1 CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINTE DIN SECTORUL 3 - FE 21 Descriere proiect

Legea privind eficienta energetica Pro Lega

Legea privind eficienta energetic

- Agentii economici si unitatile din subordinea autoritatilor administratiei publice locale pot finanta lucrari pentru cresterea eficientei energetice din surse proprii, din surse constituite din cote din profit destinate special pentru aceste investitii, din Fondul special pentru dezvoltarea sistemului energetic, constituit prin Legea nr. investitie in cresterea eficientei energetice a cladirii, cu un sistem μ-Cogen sub 20 kWe le permite sa obtina un grant cu o valoare intre 1.425 € si 3.325 €, in functie de puterea instalata a sistemului. VALEG Cele mai bune practici in legislatia UE C r e a t i v e S o l u t i o n Programe de îmbunătătire a eficientei energetice si promovare a utilizării la consumatorii finali a surselor regenerabile de energie. Art. 10. - Programele de îmbunătătire a eficientei energetice mentionate la art. 3 alin. (1) lit. b) si la art. 7 alin vederea respectarii obligatiei de consiliere instituite de Legea nr.121/2014 privind eficienta energetica, va comunicam urmatoarele : Imbunatatirea eficientei energetice este un obiectiv strategic al politicii energetice nationale, datorita contributiei majore pe care o are la realizarea sigurantei alimentarii c Programul de Îmbunătățire a Eficienței Energetice - Primăria Municipiului Medgidia. Conform Legii 121/2014 privind eficiența energetică, Municipiul Medgidia a elaborat programul de îmbunătățire a eficienței energetice și poate fi descarcat aici: HCL-aprobare-PIEE-Medgidia.pdf

Certificat Energetic Galati Braila Cel mai mic pret

VASS Lawyers Legea privind eficienta energetic

- Ce prevede cadrul legislativ intern (Legea eficientei energetice, Ordonanta de Urgenta 45/2014 si ISO 50.001) si solutiile adaptate pe marginea acestuia; - Cum poate fi crescuta eficienta energetica prin reducerea input-urilor la energie si gaze versus reducerea consumurilor energetice; Panel eficientei energetice pentru anul 2019-2021 (numir tank 606/MEI/2019) a fost deja definitivat Ai transmis pentru avizare repetata, dar nu la etapa formulArii planului, dupa cum este stipulat in art. 5 atm. (2) din Legea nr. 11/2017 Tema de la client. In urma efectuarii unui audit energetic de tip industrial, in conformitate cu prevederile legislatiei in domeniul eficientei energetice, respectiv legea nr. 121/2014 modificata prin legea nr. 160/2016 beneficiarul a primit o serie de recomandari cu privire la implementarea unor solutii de eficientizare energetica, printre care actionarea cu turatie variabila a. PROGRAM DE ÎMBUNĂTĂȚIRE A EFICIENȚEI ENERGETICE - MUNICIPIUL PITEȘTI - JUDEȚUL ARGEȘ - conf. art. 9 alin.(12) din Legea Eficienței Energetice nr. 121/2014 - Beneficiar: Municipiul Pitești Obiectiv: Elaborarea Programului de Îmbunătățire a Eficienței Energetice Executant: S.C. Finacon International Consulting S.R.L. Martie 202

Legea nr. 372/2005, Republicata si actualizata 2020 ..

 1. Dincolo de obligatia legala, impusa prin legea eficientei energetice 121/2014, cu completarile ulterioare, oportunitatea si impactul unui PiEE si a unui manager energetic, sunt dovedite in mod clar prin evidente transparente si la zi a consumurilor si costurilor energetice, prin liste de proiecte clar definite si urmarite ca impact pentru renovarea aprofundata a cladirilor publice (majoritatea.
 2. completări si modificări de Legea nr. 211 din 2003, cu modificările si completările ulterioare, împreună cu normele metodologice. • Legea nr 199/13.11.2000 Legea eficientei energetice cu completările si modificările ulterioare. Mai multe informatii legate de cadrul legal pot fi găsite pe site-u
 3. PARLAMENTUL ROMÂNIEI CAMERA DEPUTAŢILOR SENATUL L E G E A Eficienţei energetice LEGE nr. 121 din 18 iulie 2014 privind eficienţa energetică EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 574 din 1 august 2014 Data intrarii in vigoare : 4 august 201
 4. După un an de infringement, Guvernul transmite în grabă noul proiect privind legea eficienței energetice la Parlament. Care sunt noutățile Publicat pe 10 martie 2016 11 martie 2016 Categorii Eficienta energetica, Info Legislativ, Semnal
BAC 2011 Matematica M1

3.9.Alte masuri de promovare a eficientei energetice [art. 19 alin. (5) din lege] Primul plan national de actiune pentru eficienta energetica trebuie sa includa o lista a masurilor prevazute la art. 19 alin. (5) din lege. Publicat in Monitorul Oficial cu numarul 574 din data de 1 august 201 Legea nr. 199/2000 - Legea eficientei energetice privind utilizarea eficienta a energiei. Ordonanta Guvernului Romaniei. nr. 29/2000 - privind reabilitarea termica a fondului construit existent si stim ularea economisirii energiei termice (in acord cu prevederile Protocolului de la Kyoto) Studii de eficienta energetica, SAER, expertize energetice. Conform precizarilor din Legea nr. 156/2016, lege care modifica si completeaza Legea nr. 372/2005 privind performanta energetica a cladirilor, art. 9, alin. 1, prevede ca prin certificatul de urbanism emis de autorităţile administraţiei publice locale/judeţene competente, în. Studiu energii alternative Realizam studii privind utilizarea unor sisteme de eficienta ridicata pentru orice tip de cladire, la cele mai mici preturi. Studiu privind posibilitatea utilizarii unor sisteme alternative de eficienta ridicata este un document obligatoriu pentru obtinerea autorizatiei de construire, cerut prin certificatul de urbanism conform cu legea 372/2005 privind performanta.

1. Cresterea eficientei energetice a cladirii si diminuarea costurilor cu întretinere. 2. Nivel anual specific al gazelor cu efect de sera (echivalent tone de CO2): valoarea la finalul implementarii proiectului: 0.02092. 3. Consumul anual de energie primara: valoare la finalul implementarii proiectului: 388,924,13 KWh/an. 4 A 5.3 Formularea politiciii publice alternative la Legea Eficientei Energetice. Va fi descrisa pe scurt nevoia identificata in urma derularii tuturor activitatilor din cadrul proiectului, va fi precizat scopul, obiectvele generale si specifice, vor fi descrisi beneficiarii si vor fi propuse variantele de solutionare Anunț începere proiect Creșterea eficienței energetice în clădiri rezidențiale din orașul Luduș. Publicitate 29 iulie 2021 Comunicate, Mica publicitate, Slider Lasa un comentariu 53 Vizualizat 1. Autoritatile administratiei publice locale din localitatile cu o populatie mai mare de 5.000 de locuitori au obligatia sa intocmeasca PIEE (program de imbunatatire a eficientei energetice) in care includ masuri pe termen scurt si masuri pe termen de 3-6 ani. 2

LEGE 372 13/12/2005 - Portal Legislati

 1. Audit Energetic Industrie. Auditul Energetic pentru industrie este reglementat de legea 121/2014 si specifica ca pana la data de 5 decembrie 2015 societatile comerciale cu un consum de peste 1000 tep (tone echivalent petrol) anual sa contracteze un audit energetic industrial odata la 4 ani. Pentru detalii si pret sunati la 0745.51.51.53
 2. Creșterea eficienței energetice a clădirilor publice din orașul Iernut, Primăria, str.1 Decembrie 1918, nr.9, Iernut Denumirea beneficiarului: UAT Orașul Iernut. Număr de referință: contract de finanțare nr. 3209/01.10.2018, cod SMIS 11761
 3. Primaria Municipiului Timisoara, are onoarea sa va invite sa participati la procedura de negociere fără publicarea prealabilă pentru achizitia avand ca obiect: Executie lucrari AFERENT proiect : Îmbunătăţirea eficienţei energetice în sectorul rezidenţial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe: zona Dâmboviţa I - Cod SMIS 2014+: 117520, 5 LOTURI, Lot 1.
 4. Legea nr. 184/20.07.2018 pentru aprobarea OUG 24/2017 privind modificarea și completarea sa întocmească programe de îmbunătățire a eficientei energetice in care includ masuri pe termen scurt si masuri pe termen de 3-6 ani; b) sa numească un manager energetic, atestat conform legislației in vigoare sau sa încheie un contract de.
 5. Legea nr. 121/2014 privind eficienta energetica, a fost publicata in M.Of. nr. 574 din data de 1 august 2014. Noua reglementare are ca scop crearea cadrului legal pentru elaborarea si aplicarea politicii nationale in domeniul eficientei energetice in vederea atingerii obiectivului national de crestere a eficientei energetice

Legea 121/2014 privind eficienta energetica! - Cabinet

 1. Totalul resurselor energetice primare necesare pentru acoperirea cererii de energie se estimeaza să fie cuprins în perioada 2001-2004 între 64,7 şi 71,5 milioane tcc. Consumul final va atinge 45,6 miliarde kWh/an în 2004, iar producţia bruta de energie electrica, 56,6 miliarde kWh/an. 4.3.1
 2. Legea nr. 199/2000 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 577 din 17 noiembrie 2000, şi a fost modificată prin Ordonanta Guvernului nr. 78 din 30 august 2001, reducerea barierelor în calea promovării eficientei energetice, stimulandu-se astfe
 3. a eficientei energetice. (2) Másurile de politicä în domeniul eficientei energetice se aplicä pe Întreg lantul: resurse primare, rurrtizace, transgort Si Tina) 131 Pâna anul 20Z[J se stabile* o de reducære a consumului de energie Art. -2, — ficien(ei energetice Strategic al p04iticii energetice
 4. istratiei publice locale pot finanta lucrari pentru cresterea eficientei energetice din surse proprii, din surse constituite din cote din profit destinate special pentru aceste investitii, din Fondul special pentru dezvoltarea sistemului energetic, constituit prin Legea nr. 136.
 5. Legea nr. 372 / 2005 privind performanţa energetică a clădirilor Norme metodologice de aplicare la Legea nr. 372 / 2005. Nou - Legea 159/2013 - intrata in vigoare pe 20 iulie 2013-modifica si completeaza Legea 372 / 2005: Se instituie obligativitatea intocmirii Certificatului Energetic, inainte de efectuarea oricarui tip de tranzactie imobiliara, prin afisarea in anuntul de vanzare sau.
Ventilatie cu recuperare de caldura propusa pentru

» Legea eficientei energetice si obligatiile operatorilor

 1. istratiei publice locale din localitatile cu o populatiemai mare de 5.000 de locuitori au obligatia sa intocmeascaprograme de imbunatatirea eficientei energetice in care includ masuri pe termen scurt si masuri pe termen de 3‐6 an
 2. Legea 372/2005 privind performanța energetică a clădirilor are drept promovarea creșterii performanței energetice a clădirilor, ținându-se cont de condițiile climatice exterioare și de amplasament, de cerințele de temperatură interioară și de eficiență economică
 3. area lucrărilor se efectuează în baza autorizației de construire emise începând cu 31 decembrie 2020, vor fi clădiri al căror consum de energie este aproape egal cu zero..
 4. Cea de a doua ţintă o reprezintă definirea configurării energetice a clădirilor (noi / existente, după cum sunt clasificate în Legea 372 / 2005, republicată şi în Anexa 1 a Directivei 2010/31/UE) cu referire la anvelopă, instalaţii şi profil energetic
 5. Serviciul de auditare energetică pentru cladiri si locuinte, oferit de CERTICORP, vine ca raspuns al cerintelor legislative si al normelor europene adoptate in acest sens, precum legea nr. 372/2005 ce are ca scop constientizarea importantei eficientei energetice si a imbunatatirii performantei energetice a cladirilor

Video: Programul de îmbunătățire a eficienței energetice în

- Legea 56/2006 pentru modificarea si completarea Legii 199/2000 - Legea 13/2007 a energiei electrice - HG 163/2004 privind strategia nationala in domeniul eficientei energetice si a planului de actionare aferent - Proiectul de strategie energetica nationala 2007-2020. Documente de referinta pe plan europea Orașul Băicoi este beneficiarul proiectului cu titlul: CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A ILUMINATULUI PUBLIC ÎN ORAȘUL BĂICOI, Cod SMIS 125604, cofinanțat din Fondul European pentru Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanțare nr. 4682/13.08.2019. Proiectul este finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3, Prioritatea de.

Legea nr. 372/2005 privind performanta energetica a clădirilor completata cu Legea 156/2016 Reglementează măsurile de creștere a performanței energetice a clădirilor, ținându-se cont de condițiile climatice exterioare şi de amplasament, de cerinţele de confort interior, de nivel optim, din punctul de veder În fiecare an, la data de 5 martie este celebrată Ziua Mondială a Eficienței Energetice, prilej pentru a conștientiza încă o dată cât de valoroasă este energia, consumul rațional al acesteia și impactul favorabil al eficienței energetice asupra climei la nivel global. Eficiența energetică joacă un rol esențial în accelerarea tranzițiilor de energie curată și atingerii. eficienţei energetice în care includ măsuri pe termen scurt şi măsuri pe termen de 3-6 ani Strategia de imbunatatire a eficientei energetice a fost elaborata pe baza principiilor de planificare strategica, au fost inventariate necesitatile stabilindu - se obiectivele generale si specifice din punc

Programul National Privind Cresterea Eficientei Energetice pentru Scoli si Gradinite desfasurat prin Administratia Fondului de Mediu, are in vedere cresterea eficientei energetice si gestionarea inteligenta a energiei in cladirile publice cu destinatie de unitati de invatamant, vizand modernizarea acestora, prin finantarea d ü 44 de comunicate referitor la importanta eficientei energetice; ü 14 articole informative pentru fiecare aparat electrocasnic etichetat energetic; ü Peste 15 interventii radio si TV privind subiectul de etichetare energetica; ü 4 banere cu descrierea etichetei energetice: ü 22 postere cu eticheta energetică Directiva privind Performanta Energetica a Cladirilor 2012/27/UE a avut drept scop cresterea eficientei energetice globale a cladirilor. Standardele energetice minime si angajamentul pentru emiterea certificatelor energetice definite in aceasta directiva au fost implementate deja in Romania. 2. Energia regenerabila cu pondere de +20

Se va schimba piata imobiliara prin legea eficientei electrice. Anunturi salvate Intra in cont si verifica-ti toate anunturile salvate, in orice moment, pe orice device INTRA IN CONT Cont nou. Cautarile mele Creaza alerte pt cautarile tale si primesti e-mailuri cu cele mai noi anunturi. Legea eficientei energetice 121/2014, prevede la art.19 ca : Operatorii economici care nu sunt IMM-uri în înţelesul Legii nr. 346/2004 () sunt exceptaţi de la elaborarea unui audit energetic o dată la 4 ani dacă fac dovada că certificarea sistemului de management s-a făcut având la bază un audit energetic elaborat în.

Se modifica factura pentru energie electrica! Vezi ce

Eficiența energetică - Electric

Hotărârea 1488/2002 ( HOTARARE Nr. 1488 din 18 decembrie 2002 privind constituirea Grupului interministerial de lucru pentru coordonarea elaborarii si implementarii Strategiei nationale in domeniul eficientei energetice si a planului de actiune aferent cresterea eficientei energetice - gradinita nr. 2, cresa nr.1 strada sportului nr.11, municipiul pascani, judetul iasi-cod smis 122448 28.09.2020 | DESPRE PROIEC Documentul contine machetele de raportare (conform Legii eficientei energetice 121/2014) pentru consumatorii de energie persoane juridice, in functie de TEP (consum mai mare sau mai mic de 1000 TEP). In art. 9, alin. 4 si 7 din Legea 121/2014 a eficientei energetice sunt prevazute obligatiile de raportare ale operatorilor economici.Acestea trebuie indeplinite pana la data de 30 aprilie (pentru.

ESCO CITY | Esco City

Legislație primară - ANR

Legea energiei a fost promulgata: Urmeaza liberalizarea preturilor la gaze. Presedintele Traian Basescu a promulgat, luni, Legea energiei electrice si a gazelor naturale, care a fost adoptata de Camera Deputatilor pe 14 iunie si reglementeaza liberalizarea pietei energetice, dar si cresterea etapizata a preturilor pentru gaze la nivelul statelor UE Art.20, alin.(l), lit.f' și g si art.61, alin.(l) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare; Ordonanța de Urgență a Guvernului nr 64/2007 privind datoria publică, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu cele ale capitolului IV din Legea nr. 273.

Noi obligatii in achizitii publice stabilite prin Legea

Daca imobilul sufera modificari (imbunatatiri - izolare termica, schimbarea ferestrelor etc) este recomandata solicitarea altui certificat energetic, si astfel se schimba categoria de incadrare a eficientei energetice, fiindu-i atribuita o clasa mai apropiata de litera A, acest aspect ajutand la ridicarea valorii imobilului Primăria Comunei Costești. Comuna Costești, cod poștal 247115 Județul Vâlcea, ROMÂNIA Telefon: 004 0250 863330 Fax: 004 0250 863330 Email: costesti@vl.e-adm.ro Ultima actualizare: 26.07.2021 | 12:5 eficientei energetice, a gestionarii inteligente a energiei §i a utilizarii energiei din surse regenerabile in infrastructurile publice, inclusiv in cladirile publice, §i in sectorul locuintelor, Operatiunea B — cladiri publice; b) Raportul de specialitate nr.11921/24.04.2017 emis de Serviciul de Proiecte s Conform Legii nr. 121/2014 privind eficienta energetica, astfel cum a fost modificata si completata pin Legea nr. 160/2016 si O.U.G. nr. 1/2020, imbunatatirea eficientei energetice este un obiectiv strategic al politicii energetice nationale, datorita contributiei majore pe care o are la realizarea sigurantei alimentarii cu energie, dezvoltarii. Anunț începere proiect Creșterea eficienței energetice în clădiri rezidențiale din orașul Luduș. Publicitate 27 iulie 2021 Comunicate, Mica publicitate, Slider Lasa un comentariu 54 Vizualizat

Referat: Matricea Cadru Logic - Iluminat Public (#451429

prevazutå in MODELIJL pentru intocmirea Programului de imbunätätire a eficientei energetice aferent localitätilorcu o popula!ie mai mare de 5000 locuitori conf. art.9 alin (12) din Legea eficientei energetice nr 121/2014. aprobat prin Decima AN.R.E. nr.7/DEE/2015. .2. OBIECTIVELE PLANULUI DE ACTIUNE PENTRU CLIMÅ 91 ENERGIE DURABIL Art. 9 pct.8 din Carta europeana a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; - Art.41 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare X21, X23, M7 in vederea cresterii eficientei energetice in municipiul Oradea, în conformitate cu forma bugetului rezultat în urma etapei de evaluare și selecție și conform Instructiunii AMPOR nr. 112 din 08.03.2019, În conformitate cu prevederile art. 44 alin.1 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, actualizată OS1 Îmbunătățirea actului administrației publice prin inventarierea setului de politici publice existente în domeniul eficienței energetice și prin dezvoltarea unui instrument de evaluare (sistem de indicatori) OS2 Îmbunătățirea dialogului dintre AEEPM , ONG-uri, parteneri sociali și instituții abilitate prin intermediul unor consultări publice privind Legea Eficientei Energetice eficientei energetice in Liceul Tehnologic Constantin Istrati— SMIS 118133.1. Întocmirea documentatiilor pentru obtinerea avizelor/ acordurilor/ autorizatiilor necesare obtinerii autorizatiei de construire respectiv necesare întocmirii Proiectului tehnic d Evaluarea eficientei energetice curs 2006. 1. CRISTIAN RĂDUCANU ROXANA PĂTRAŞCU EVALUAREA EFICIENŢEI ENERGETICE. 2. ENERGY EFFICIENCY EVALUATION Referenţi ştiinţifici: Prof.dr.ing. George Darie Conf.dr.ing. Horia Necula. 3. CRISTIAN RĂDUCANU ROXANA PĂTRAŞCU EVALUAREA EFICIENŢEI ENERGETICE Editura AGIR Bucureşti - 2006. 4. Alte.