Home

Structura operei literare

Structura operei literare presupune identificarea urmatoarelor elemente: tema, motivul, ideea, subiectul, situatia conflictuala, modurile de expunere folosite, arta compozitiei, personajele si relatiile dintre ele, realizarea stilistica, elementele de prozodie (versificatiE) in textele lirice. Tema unei opere reprezinta aspectul de maxima. Structura operei literare. Expozitiunea Partea introductiva a unei opere literare in care se prezinta cadrul actiunii si unele personaje. Intriga Faptele importante care determin, afecteaza, cursul actiunii si fara de care actiunea nu ar mai fi interesanta. Desfasurarea actiunii Faptele determinate de intriga, de cea mai mare intindere in povestir STRUCTURA OPEREI LITERARE. Prin structura operei literare intelegem alcatuirea ei (ordinea, forma, organizarea) in parti sau elemente constitutive, aflate in relatii de interdependenta unele cu altele si cu intregul. Discutand despre structura operei literare, profesorul are in vedere urmatoarele: tema, motiv, subiect, conflict, modurile de. Structura prozei nu difera fundamental de structura poeziei lirice, a. altor genuri literare. Am spus la inceputul acestui capitol ca structura operei. literare implica o stratificare; presupune, deci, cateva straturi intre care: stratul sonor, stratul cuvintelor (adica stilul), stratul lumii reprezentate (lume fictiva) si stratul.

Structura operei literare. / Referate / Structura operei literare. In literatura universala si in literatura romana se pot identifica teme fundamentale cum sunt: istoria, viata, moartea, dragostea, ura, parvenitismul, copilaria, natura, razboiul, meditatia asupra timpului etc Unele teme se regasesc in majoritatea literaturilor, altele se. STRUCTURA OPEREI LITERARE . 24 ianuarie 2008, 22:28. 0 stele | 0 review-uri. Sistematizarea notiunilor de teorie literara: subiect, structura operei literare, tema, motiv literar, idee, momentele subiectului etc, in vederea recapitularii la sfarsit de semestr CAP IV. Structura operei literare. Termenul de structura este sinonim cu alcatuire, organizare, toate desemnand un intreg alcatuit din elemente intre care exista numeroase interelatii. Cand e vorba de structura literara, aceasta este alcatuita din : tema literara, motivele literare si laitmotivele

Structura operei literare (tema, motivul, ideea

Definită ca un tot închegat (coerent la suprafaţa textului, ori numai în profunzimea lui, în cazul poeziei avangardiste), ca un sistem al relaţiilor dintre părţi ce depăşeşte, printr-o sinteză superioară, elementara însumare a componentelor (E.Simion), structura operei literare este subordonată unui scop artistic şi are ca dominantă valoarea estetică Structura operei literare: modul de organizare exernă a unei opere literare, in elementele sale constitutive (părti, capitole, acte, tablouri, strofe etc) Compoziţia:. Cand e vorba de structura literara, aceasta este alcatuita din : tema literara, ci prin el se ajunge in lumea visului, superioara lumii noastre imperfecte. 18 Opera literară este o creație în care autorul realizează un univers propriu, pornind de la elementele realității, pe care le combină potrivit viziunii despre lume, sentimentelor și a imaginației sale.. Trăsături. Opera literară are următoarele trăsături: are caracter/statut ficțional - este o plăsmuire a imaginației autorului Structura operei literare. Modurile de expunere. Naratiunea (persoana a III-a, persoana I, subiectul operei literare, momentele subiectului, timpul si spatiul). Descrierea (portretul literar, tabloul). Dialogul (mijloc de caracterizare a personajelor). Sensul de baza si sensul figurat. Versificatia. Strofa. Vers. Masura. Textu

Textul epic (narativ) este modalitatea de comunicare scrisa, prin care autorul isi exprima conceptia despre lume si viata in mod indirect, prin intermediul personajelor, apeland la naratiune, descriere si dialog. Structura textului narativ. 1. Instantele comunicarii literare sunt: autorul, naratorul, personajul, cititorul/naratarul În literatură, specia literară desemnează o categorie de opere literare în cadrul fiecărui gen (epic, liric și dramatic). Criteriile care determină clasificarea în specii literare sunt dimensiunile operei, forma, sentimentul dominant și altele. În cadrul fiecărei specii literare pot exista subdiviziuni Structura operei literare-opera epica. 16 noiembrie 2014, 20:07. 0 stele | 0 review-uri. Fisa teoretica despre opera epica si trasaturile textului epic, vizand naratiunea, naratorul, autorul, personajul, subiectul operei literare, spatiul si timpul actiunii. Învăţământ gimnazial - Limba şi literatura română - Lecţii - Clasa a 5-a.

structura operei literare - Scrib

structura operei literare Compozitia-reprezinta modalitatea organizarii diferitelor elemente ale operei literare intr-o structura unica si semnificativa. Titlul-este un mijloc conventional de identificare a operei.A fost utilizat inca din antichitate, insa s-a generalizat abia in secolul al-VI-lea odata cu inventarea tiparului,ca un mijloc de a. Critica literară: - Descoperă structura individuală a operei - Descifrează semnificaţiile inedite ce se desprind din respectiva operă - Defineşte esenţa originală a operei literare - Descoperă şi afirmă valori, le selecţionează, le ierarhizează - Respinge sau neagă nonvalorile - Informează, educă gustul public, spiritul militan Aceasta este formula clasică de deschidere a studiului operei literare care poate alterna, însă, cu alte modalităţi: anticipări ale conţinutului textului pornind de la titlu, subtitlu, numele capitolelor, de la ilustraţii sau alte aspecte care ţin de paratext, ori deschiderea prin cîmpuri lexicale în cazul unor specii precum. Sintetizînd teoria lui Ingarden, autorii R.Wellek şi A. Waren reduc structura stratificată a operei literare în felul următor: stratul sonor, care nu trebuie confundat cu pronunţarea efectivă a cuvintelor pe baza sunetelor se ridică stratul unităţilor semantice (al cuvintelor, al sintagmelor, al propoziţiilor); din. Teoria literara (vizeaza in principal genuri si specii literare, structura operei literare, f igurile de stil, elemente de v ersificatie. Textul (tipuri de texte literare si nonliterare si trasaturile lor. 2. Practica rationala si functionala a limbii. 2.1

STRUCTURA OPEREI LITERARE - Creeaz

şi evolu Ńia criticii literare române şti reprezint ă a şadar pentru Adrian 3 Ibid., p. 1. 4 Adrian Marino, Pentru o nou ă critic : Critica ideilor literare , în Dic Ńionarul de idei literare , Bucure şti: Editura Eminescu, 1973, p. 2. 5 Ibid., p. 10 B. Structura operei literare l. Tema Este aspectul general de via!5 infSfi;at in opera literard (despre ce este vorba, in linii mari, in text): copildria, prietenia, dragostea, rdzboiul etc. ll. ldeea Reflectd conceplia 5i atitudinea scriitorului fala de aspectele ?nf5!i5ate, fala de problemele vietii prezentate in oper5 Academia.edu is a platform for academics to share research papers

O definiție a instanțelor narative numite momentele subiectului operei literare este redată de mai multe momente, un ansamblu dinamic de situații-tip, care au rolul de a structura evenimentele. Momentele subiectului unei opere literare epice sunt structurate astfel: expozițiunea (situația inițială), intriga, desfășurarea acțiunii. STRUCTURA OPEREI LITERARE. OPERA LITERAR este o creaie n versuri sau n proz care prezint ntr-o form aleas, prin intermediul limbajului artistic i al ficiunii(al imaginaiei) fapte, ntmplri, aspecte din natur, personaje, gnduri, idei i sentimente reuind s-l emoioneze pe cititor. Prin acestea autorul creeaz un univers imaginar propriu. STRUCTURA OPEREI LITERARE: a Structura operei literare versificate Din fr. structure, lat. structura constructie, intocmire. Structura oricarei opere literare presupune integrarea elementelor constitutive (de continut si forma) intr-un tot inchegat (coerent la suprafata textului, ori numai in profunzimea lui daca ne gandim la poezia avangardista) inteles ca sistem al relatiilor dintre parti ce depaseste, printr-o sinteza. Structura operei literare reprezintă elemente constitutive, aflate în conexiune cu întregul sau în relații de interdependență. În ansamblul de semne al structurii operei literare, am putea include: tema, ideea, motivul/motivele, tablouri, strofe, cuvinte-cheie, arii semantice, figuri de stil, proiecția eului liric în text 1. 1. Unitatea conţinut-formă şi structura stratiformă a operei literare 1. 2. Modelul lui R. Ingarden 1. 3. Modul de existenţă al operei literare în concepţia perspectivistă a lui R. Wellek şi A. Warren 1. 4. Modelul lui N. Hartmann 1.5. Romanul - o suprastructură formată din microstructuri stratiforme CAPITOLUL II

la structura operei literare (N. A. Kuşaev) etc. Conținuturile EL/ELA vor fi structurate pe principii comune (accesibilitate, valoare stabilă, anticiparea dezvoltării, coerenţă, echilibru structural etc.) și specifice educației lingvistice și educației literare, după cum urmează fragmentul dat apartine unei opere literare. In compunerea ta, trebuie: sä evidentiezi trasaturile operei literare pe care le-ai observat; sä argumentezi trasaturile descoperite de tine; sä ai o structura adecvatá tipului de text si cerintei formulate; — sä te încadrezi în limitele de spatiu indicate. SUBIECTUL al Il-lea (36 de puncte

STRUCTURA OPEREI LITERARE - rasfoiesc

3 ADNOTARE Dementieva Diana: Lectura ca mod de existență a operei literare. Teorii ale lecturii din secolul al XX- lea. Teză de doctor în filologie la specialitatea 622.03 - Teoria literaturii, Chișinău, 2021. Structura tezei: introducere, trei capitole, concluzii generale şi recomandări, bibliografie din 132 de surse, 170 pagini de text de bază, declaraţia privind asumarea. Structura textului dramatic. Acest articol sau această secțiune nu este în formatul standard. Ștergeți eticheta la încheierea standardizării. Dramaturgia - Termenul provine din fr. dramaturgie, din aceeași familie cu dramatique, un derivat de la drame, drama, si desemnează totalitatea operelor scrise in formă dialogată menite a fi. Critica operei - Concluzie - Fapte despre recenzent În ceea ce privește structura recenziei literare, aceasta este compusă dintr-un titlu care este asociat cu subiectul care urmează a fi revăzut, este alcătuită și dintr-o introducere, un corp sau dezvoltare, o concluzie și, dacă este necesar, referințe bibliografice.. Opera lirică Def. Opera lirică este opera literară care aparţine genului liric scrisă în versuri, în care autorul îşi exprimă în mod direct sentimentele prin intermediul procedeelor artistice. Particularităţi / Caracteristici ale operei lirice Eul liric îşi exprimă direct sentimentele ( de admiraţie, de teamă, de bucurie ) prin intermediul figurilor de stil şi TEXTUL ARGUMENTATIV (teorie şi model de argumentare) Argumentarea este un mijloc prin care se susţine sau se demonstrează un punct de vedere privitor la o anumită temă. Este procesul de justificare logică a unei opinii pe care vrem să o susţinem. Procesul argumentării unei opinii presupune parcurgerea unor paşi obligatorii: a susţine.

Receptarea operei literare: condiţii, etape şi niveluri. Unii care se abandonează sentimentelor lor şi, în fine, alţii care formulează judecăţi cu privire la structura operei sau emit aprecieri în legătură cu valoarea ei (Tudor Vianu, Estetica, p. 351) Dorim să ajutăm cât mai mulţi elevi, aşadar ne-ai fi de ajutor distribuind site-ul şi altor colegi sau prieteni liceeni! Ne-ai face un mare favor şi până la urma un share pe facebook nu te costă nimic Mihail Sadoveanu, Baltagul 1. Geneza romanului Baltagul este un roman de Mihail Sadoveanu, Bucureşti, Editura Cartea Românească, apărut în anul 1930. În legătură cu geneza operei, care, pentru unii critici (G. Călinescu ş.a.) reprezintă mai degrabă o nuvelă de mai mare amploare decât un roman, I. D. Bălan aminteşte o mărturie făcută de Sadoveanu însuşi Epigraful în textura operei literare O poziție forte a textului, alături de titlu și dedicație, o constituie jocul rezervat epigrafului. Paralel cu nu titlu sugestiv și expresiv, epigraful transmite cititorului un mesaj esențial pentru înțelegerea și interpretarea operei, venind ca o explicație sau concluzie la cele relatate Structura operei literare. Structura textelor lirice. Eul liric. Procedee de expresivitate artisticä. Elemente de versificatie. Genul liric. Structura operei literare. Structura textelor narative (logica actiunii, timpul, spatiul naratiunii). Relatiile dintre personaje. Caracterizarea personajelor. Genul epic. Structura operei literare

Structura operei literare ReferateReferat

Curente Literare Bac Trasaturi

studierii operei literare, sunt relevante cercetările M. Cojocaru-Borozan referitoare la pedagogia culturii emoționale. Astfel, cercetătoarea delimitează un sistem de atitudini integrate în competențele Reperele teoretice ale cercetării vizează: teoriile privind structura, caracteristicile Structura verbală a operei literare este o construcţie semantică în care este implicată o reprezentare trăită, autentică şi emoţională a lumii. Acest fenomen este posibil dacă acordăm semnului lingvistic, pe lângă funcţia sa în sistem, şi o funcţie extralingvistică, prelungind-o până la obiectul, cum ar fi fenomenul, sau. Jurnalul de lectura constituie ansamblul insemnarilor unei persoane despre lecturile sale, cuprinzand titlul operei, autorul, un scurt rezumat al operei si pareri personale. Consider ca un astfel de jurnal poate constitui o importanta piesa , si poate capata pentru creatorii sai o anumita valoare. In primul rand, un jurnal de lectura poate constitui o modalitat Genuri literare (liric, epic şi dramatic) (scurtă incursiune) Termenul de gen literar provine din latinescul genus (neam, rasă, fel, mod) şi, în literatură, numeşte o clasă de opere literare. Genul literar a fost definit având ca elemente de referinţă relaţia ce se stabileşte între creator şi lumea înconjurătoare, precum şi. Un model generativ de configurare a operei literare: structura operei în perspectivă configuraţionistă. Contribuiile semioticii sovietice: opera conceputţ ă ca model i ş literatura ca sistem modelator secund. Nivelul psihismului individual (Proust şi eul profund; M. Dragomirescu şi teoria celo

STRUCTURA OPEREI LITERARE ccccc 24

Tag: structura operei alexandru lapusneanul. Bacalaureat, Genul epic, Genuri literare, Limba Romana. Nuvela istorica romantica - Alexandru Lapusneanul - C.Negruzzi (eseu) October 5, 2014 admin 8 Comentarii Structura operei literare (tema, ideea, subiectul, momentele subiectului; motiv, laitmotiv). Personajul literar, Modalităţile de exprimare. Figurile de stil. Elemente de metrică şi prozodie. Elevul îşi consolidează şi sistematizează noţiunile de teorie literară însuşite în clasele 5 -9; aplică adecvat modalităţile d

Intreaba despre Particularitatile structurii compozitionale a fiecaruia dintre cele doua volume ale operei literare Morometii de Marin Preda Tag-uri Populare De cele mai multe ori ecranizarea nu coincide perfect cu opera literară ,deoarece regizorul intervine cu propria viziune asupra lumii, din cauza condițiilor de filmare și a limitei de timp, concentrând desfășurarea acțiunii sau sărind unele etape.Deci, ideal este ca în principal să optăm pentru citirea operei literare, pentru. TESTUL nr. 1 Argumentaţi apartenenţa operei literare Două loturi, de I.L. Caragiale, la specia literară nuvela. STRUCTURA DIALOGULUI - manual clasa a VII-a, HUMANITAS. DESCRIEREA OBIECTIVĂ şi DESCRIEREA SUBIECTIVĂ - manual clasa a VII-a, HUMANITAS Disciplinele ce studiază literatura. Search and overview. 1) Stabilește structura generală a literaturii. a) istoria literaturii b) teoria literară c) critica literară 2) Definește literatura. a) istoria literaturii b) teoria literară c) critica literară 3) Cercetează apariția formelor literare în diferite epoci

Comentarii literare: CAP IV

Motivele literare cuprinse în această structură sunt: călătoria dificilă, vicleşugul, probele, uzurparea identităţii de către un impostor, peţirea, moartea iniţiatică, învierea, care îşi au locul şi funcţiile lor bine chibzuite în structura operei,. Structura operei epice. Structura operei epice- in general, operele epice sunt structurate după momentele narațiunii. Structura operei epice: titlul operei - oferă indicii cu privire la tema operei( prin motive literare) tema operei literare - aspectul general asupra realitătii observat de autor; subiectul operei literare (se împarte. Literare - Mai jos o sa aveti mai multe rezultate pentru cautarea Literare. Puteti gasi foarte multe referate accesand categoriile din partea dreapta despre Literare. Uita-te mai jos si o sa gasesti cele mai relevante rezultate pentru cautarea Literare. Alege cel mai bun referat din aceasta cautare si descarca gratuit

Operei - Mai jos o sa aveti mai multe rezultate pentru cautarea Operei. Puteti gasi foarte multe referate accesand categoriile din partea dreapta despre Operei. Uita-te mai jos si o sa gasesti cele mai relevante rezultate pentru cautarea Operei. Alege cel mai bun referat din aceasta cautare si descarca gratuit Personajele literare fac parte din structura unei opera epice sau dramatice, participă la acțiune și sunt purtătoarele mesajului scriitorului. Acestea sunt ființe de hârtie, cum le numea Roland Barthes, teoretician al literaturii, adică există doar în lumea ficțiunii, dar mimează realitatea Structura: Curs - 30 ore (2 ore săptămînal), Seminar - 30 ore (2 ore săptămînal), Interpretarea operei literare din perspectiva formulei estetice. Valori şi evaluări în cercetarea literară. Eficientizarea studierii operei literare din perspectiva noilor orientări critice Super reduceri la cărţi! La anticariatul online PrintreCarti.ro găseşti mii de cărţi în stoc. Irina Petras - Curente literare. Figuri de stil. Genuri şi specii literare. Metrică şi prozodie. Structura operei literare poate fi a ta. Comandă acum

Structura şi compoziţia în procesul de interpretare a

 1. Structura operei literare. Suprastructura operei literare (după A.Marino). 16. Genurile literare. Genurile narative (după B.Tomaşevski). 17. Genul ca arhitext (după Gerard Genette). 18. Modul de existenţă a operei literare. Construcţia operei literare. 19. Figurile de sunet, ritmul, metrul şi versul
 2. ii, al muzicii si al poeziei la greci. Genul liric cuprinde operele literare in care predo
 3. ar Teoria Literaturii Cursul 11. Alain Badiou. Saint Paul. La fondation de l'universalism
 4. Personajul literar este persoana implicată în acţiunea operei literare epice sau dramatice, care se află în centrul evenimentelor şi întîmplărilor ori o personalitate umană în jurul căreia se construieşte ideea operei literare. în opera literară, personajul, de regulă, este conturat din două perspective: una socială.
 5. Robinson Crusoe de Daniel Defoe (Robinson Crusoe) Daniel Defoe (1660 - 1731) a fost un jurnalist și scriitor englez. Este celebru prin romanul Robinson Crusoe (1719), o poveste despre un om naufragiat care a rămas singur pe o insulă. Împreună cu Samuel Richardson, Defoe este considerat fondatorul romanului englez. Robinson Crusoe este un roman scris de DanielRead Mor
Dinu Flămând la Raftul traducătorului, de Zilele PoezieiTeoria literaturii-pdf

Comentariu Literar Al Operei Pasarile Tineretii Noastr

1.1.redactarea unei lucrari in care sa se aplice normele limbii literare; 1.2.elaborarea unui eseu, a unei povestiri, a unei caracterizari de personaj avand ca punct de plecare un text dat. 2.1.incadrarea textului dat in genul (specia) caruia ii apartine; 2.2.stabilirea locului textului dat in structura compozitionala a operei din care face parte Gen LIRIC. Def. Genul liric cuprinde operele literare, in versuri sau in proza, in care autorul transmite direct ganduri, idei, trairi , sentimente, prin intermediul figurilor de stil si al imaginilor artistice. Trasaturi: prezenta eului liric, ponderea figurilor de stil si a imaginilor artistice, frecventa grupurilor nominale, modul de.

1) Stabilește structura generală a literaturii. 2) Definește literatura. 3) Cercetează apariția formelor literare în diferite epoci De fapt, drumul parcurs de Gavrilescu este itinerarul dintre Viata si Moarte, dintre Profan si Sacru, dintre lumea de aici si lumea de dincolo, marcat de trecerile ambigue dintr-un plan intr-altul.Nuvela este o alegorie a mortii, , a trecerii spre moarte, realizata prin tehnica epicului dublu.Cele patru faze ale traseului spiritual (I - un episod; II - 3 episoade; III - 3 episoade; IV - un. Argumentarea este un mijloc prin care se susţine sau se demonstrează un punct de vedere privitor la o anumită temă. Este procesul de justificare logică a unei opinii pe care vrem să o susţinem. Procesul argumentării unei opinii presupune parcurgerea unor paşi obligatorii: a susţine, a dovedi, a întări. Scopul argumentării este de a conving

Operă literară - Wikipedi

 1. ant
 2. ița-Georgeta Racolța • Liceul Tehnologic Agricol Alexiu Berinde, Seini (Maramureş) urmărind structura: Titlu / Descriere / Sentimente / Acţiune / Reexprimarea esenţei.
 3. 1. — Probleme comune — generale • încadrarea operei literare în contextul creaţiei scriitorului respectiv. • încadrarea scriitorului în contextul literaturii române, al curen¬tului literar. • Genul şi specia literară cărora le aparţine opera; interferarea genurilor şi a speciilor literare (dacă este cazul). • Geneza operei (dacă este relevant)
 4. ologiei literare, ed. ELAN-POLIGRAF, Chișinău, 2007
 5. Genul dramatic are trăsături care îl diferențiază clar de alte genuri literare, cum ar fi modurile de expunere specifice textelor dramatice.Indicațiile scenice apar doar între paranteze ori la subsolul paginilor și se referă la acțiunea personajelor, la mimică, decor ori la gesturi

Programe Scolare Limba Si Literatura Turca Clasa a V-a - a

 1. BALADA CULTA. Maretia si decaderea unei specii literare. Despre balada, ca si despre doina, legenda si poveste, stim inca din primii ani de scoala, daca nu cumva, nu de putine ori, de la gradinita. In orice caz, propozitia Spune-mi o poveste, cu care ne naucim bunicii, sau, cand nu-i avem, parintii, capata o mare insemnatate pentru noi inca din.
 2. Personajele literare fac parte din structura unei opera epice sau dramatice, participă la acțiune și sunt purtătoarele mesajului scriitor... ESEU- Maitreyi , de Micea Eliade Romanul Maitreyi , de Micea Eliade, a apărut în anul 1933 și face parte din opera de tinerețe a autorului
 3. -comedie- Despre Specie si Subspecie Genul dramatic cuprinde totalitatea operelor literare scrise cu scopul de a fi puse in scena si in care principalul mod de expunere este dialogul. Trasaturile genului dramatic sunt: - structura specifica acte (schimbare decor) scene (schimbare personaje) tablouri (se schimba ideea) - prezenta didascaliilor (indicatii scenice) - care ofera informati
 4. Caracteristicile și structura textului narativ. text narativ este un tip de text care povestește destinatarilor printr-un mediu, adică devine semne (cuvinte, imagini) produse de un agent. Textul narativ și textul expository constituie cele două mari clase de structuri textuale. În acest sens, se poate spune că un text este orice pasaj.

structura textelor narative: structura textului narati

 1. Structura operei literare Termenul de structura este sinonim cu alcatuire, organizare, toate desemnand un intreg alcatuit din elemente intre care exista numeroase interelatii. Cand e vorba de structura literara, aceasta este alcatuita din : tema literara, motivele literare si laitmotivele
 2. Structura operei literare presupune organizarea textului pe mai multe nivele: semantic, gramatical, stilistic și compozițional. Elementele structurii operei literare: temă şi motiv literar, subiect (momentele subiectului), moduri de expunere (descriere, naraţiune, dialog), tehnici şi procedee compoziţionale (capitole, subcapitole
 3. Eseuri bac - scurt ghid pentru elevi. Limba romana este o materie foarte importanta pentru bacalaureat, iar pregatirea temeinica a acestei discipline ne ofera o sansa mai buna la examenul maturitatii. Desi gramatica pare la prima vedere cea mai dificila, atunci cand vine vorba despre eseuri multi dintre elevi par sa aiba anumite retineri in a.
 4. Încadrarea tematică a operei literare--trebuie prezentat, foarte succint, domeniul, genul, specia, caracterul, tematica, şi registrul operei. 3. Analiza formal-structurală --urmăreşte în primul rând structura clasică/nonconformistă, apoi şi realizarea formală a elementelor de detaliu (strofe, rime.
 5. Structura verbală a operei literare este o construcţie semantică în care este implicată o reprezentare trăită, autentică şi emoţională a lumii. Acest fenomen este posibil dacă acordăm semnului lingvistic, pe lângă funcţia sa în sistem, şi o funcţie extralingvistică, prelungind-o până la obiectul, cum ar fi fenomenul, sau.
 6. Trasaturile textului literar. - textul literar are caracter fictional, fiind rezultatul imaginatiei unui autor. - are scop estetic, caci trezeste in sufletul cititorului sentimente si emotii. - se caracterizeaza prin expresivitate, obtinuta prin utilizarea imaginilor artistice si a figurilor de stil, explorandu-se indeosebi sensurile.
 7. ale operei la care se referă studiul; dezvoltarea unei teme de istorie literară în relație cu opere, curente, paradigme literare, în conformitate cu programa. Pornind de la un text la prima vedere, în limba străină a probei, se propun mai multe exerciții de comprehensiune, de transformare, de dezvoltare a enunțurilor; scurte redactăr

Va oferim gama completa de materiale didactice pentru gradinita, clasa pregatitoare, scoala primara, gimnaziu si liceu: jocuri instructiv educative pentru logopedie si psihopedagogie, planse, instrumente, aparate, dispozitive, modele, harti, globuri, atlase, microscoape digitale cu camera video, ecrane de proiectie, echipamente sport si multimedia O noua manifestare culturala, dedicata operei literare si carierei academicianului prof dr neurolog Jean Jacques Askenasy, importanta personalitate culturala si medicala atat in Israel, cat si in Romania, are loc joi, 15 iulie, ora 1800, la sediul ICR Tel Aviv Evenimentul este moderat de Cleopatra Lorintiu, director adjunct ICR Tel Aviv si autoare care a realizat de-a lungul timpului mai multe. Povestea lui Harap Alb de Ion Creangă (1877, apărută în Convorbiri literare) Scris de Cristina Stancu • 26 June 2013 • in categoria Recenzii pentru BAC. Gen: epic Specie: basm cult (specie a genului epic, de mari dimensiuni, în care acţiunea se desfăşoară într-o lume fabuloasă, la care iau parte personaje cu puteri supranaturale şi în care, la final, Binele este.

Cartea GENEZA OPEREI LITERARE. REPERE SPRE O POIETICA de GHICA, Marius. Pret librarie: 19,00 lei. Editura Paralela 45 - 2008. Descriere carte: ?Esenta adevarata, profunda, a cartii consta intr-o meditatie asupra limbajului poetic. Metoda este.. • funcţia şi finalitatea operei literare. • Irimia, Dumitru, Structura stilistică a limbii române, Bucureşti, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1986; • Mancaş, Mihaela, Limbajul artistic românesc în secolul al XIX-lea, Bucureşti, Editura Ştiinţific Soarta operei literare când cheia de lectură e la proprietar. Scris de Cezar Amariei. Vineri, 15 Ianuarie 2021 08:00 Iulian Mardar, a propus un text scurt, construit pe structura povestirii în povestire, text ce a stârnit o dublă unanimitate: a nedumeririi și aprecierii

exemplu: elemente de structură a operei literare, figurile de stil studiate, elemente de versificaţie etc.) sau prin exprimarea argumentată a opiniei personale privind structura textului, semnificaţia titlului, procedeele de expresivitate artistică învățate şi semnificaţia/mesajul textului dat Matematica a fost introdusă în noua programă pentru Titularizare 2021 pentru învățători. Cei care vor să se angajeze în învățământul primar au de învățat în plus față de anul trecut și la română - curentele literare, Bacovia, Enigma Otiliei și 5 capitole de pedagogie școlar Get Textbooks on Google Play. Rent and save from the world's largest eBookstore. Read, highlight, and take notes, across web, tablet, and phone Oda in metru antic mihai eminescu structura eseu structura pentru eseul demonstrativ. Incadrarea poetului in perioada literara si curente literare opera vazuta pe etapele creatiei aparitia aparitia operei ca o parte a triologiei indicarea ipotezei cuprinzand genul specia si curentul literar definitia specilor oda elegie meditatie definitia.

Specie literară - Wikipedi

Aliz Lakatos | Ştiri, Ştiri, Ştiri. Departamentul de literatură maghiară vă invită la conferința Lecturi postantropocentrice ale operei lui Miklós Mészöly și János Pilinszky în data de 26 și 27 martie 2021. Platformă: MS Teams Program: 26 martie, vineri. 16.00-16.20. Berszán István: Egészen közelről látni dolgokat a ló két füle között Motive literare: În poemul Luceafărul întâlnim numeroase motive literare, cel al incompatibilităţii, al nopții, al visului și al luceafărului fiind motivele centrale. Acestora li se adaugă și alte motive literare, precum: castelul, luna, stelele, codrul, florile de tei, marea. Idee centrală: Opera de față încorporează.

Cerinte subiectul 3 Bac romana - Interpretarea enuntului

Structura operei literare-opera epica laura_pap 16

Povestea lui Harap-Alb (schița analizei) Încadrarea într-un curent/specie/mișcare Specie- basm prin: caracterul fantastic, fabulos al operei (calul năzdrăvan, Sfânta Duminică, puterea supranaturală a fetei Împăratului Roș) prezența formulelor specifice (Amu cică era odată, într-o țară îndepărtată.) conflictul principal prezintă lupta între forțele binelui. Testament. de Tudor Arghezi. Varianta 1: Tudor Arghezi a fost un scriitor roman cunoscut pentru contributia sa la dezvoltarea liricii romanesti sub influenta baudelairianismului. Opera sa poetica, de o originalitate exemplara, reprezinta o alta varsta marcanta a literaturii romane Departamentul de literatură maghiară vă invită la conferința Lecturi postantropocentrice ale operei lui Miklós Mészöly și János Pilinszky în data de 26 și 27 martie 2021. Platformă: MS Teams Program: 26 martie, vineri. 16.00-16.20. Berszán István: Egészen közelről látni dolgokat a ló két füle között

Literatura si opera literara - e-referate

Prezentari ale perioadelor / curentelor literare Partea I: Genul epic. Proza scurta. Cuprinde analize literare, pentru proba scrisa de Bacalaureat la limba romana, din urmatoarele opere: - Povestea lui Harap-Alb, de Ion Creanga Introducere: autor, perioada literara, tipologia operei, p.13. Povestirea basmului, p.15. Momentele subiectului, p.18 Luceafarul. de Mihai Eminescu. Varianta 1: Mihai Eminescu a fost poet, prozator si jurnalist roman, socotit de critica literara si de cititori drept cea mai importanta voce poetica a literaturii romane. Receptiv la romantismele europene de secol XVIII si XIX, si-a asimilat viziunile poetice occidentale, creatia sa apartinand unui romantism. (1927), 1973 Scopul poeticii (altfel spus - al teoriei literare) [îl] constituie studiul diverselor modalităţi de construcţie a operei literare. Obiectul studiului poet icii este literatura beletristică. Modalitatea studiului o constituie descrierea şi clasificare fenomenelor şi interpretarea lor. Literatura intră în componenţa activităţii lingvistice a omului

Document embedAna Blandiana, fondator - Blandiana - RusanReferat: Specii Literare (#402795) - GraduoSimulare Bacalaureat 2015: subiecte limba romana