Home

Clorurarea benzenului

Clorurarea benzenului în prezenţa luminii solare (clorurare fotochimică) este o reacţie de adiţie. (adiţie/ substituţie) Naftalina are caracter aromatic mai slab decât benzenul. (puternic/ slab) Tetralina este o hidrocarbură aromatică mononucleară. (mononucleară/ cu două nuclee benzenice condensate About Press Copyright Contact us Creators Advertise Developers Terms Privacy Policy & Safety How YouTube works Test new features Press Copyright Contact us Creators.

clorurarea benzenului

Monoclorbenzen C6H5Cl - rasfoiesc

 1. Clorurarea metanului printr-o reacție de substituție. În timpul reacției de substituție, atomii de hidrogen ai metanului sunt substituiți cu atomi de clor, obținându-se un produs secundar numit clorură de hidrogen. Chimie. Cuvinte cheie
 2. Pregătirea de clorură de benzil se obține în principal prin clorurarea toluen. Jan 15, 2018 În prezent, există două metode principale acasă şi în străinătate: photochlorination şi non-au clorinare
 3. ă decurge ca o reacţie de şi se obţine . d) Deşi benzenul este foarte nesaturat, el participă mai uşor la reacţiile decât la cele de Completează spaţiile libere: a) Benzenul prezintă un caracter nesaturat, deoarece are un deficit de atomi de

1,2,4-Triclorbenzen C6¬H3Cl3 - rasfoiesc

 1. a se obtine hexaclorociclohexanul in care izomerul numit lindan si utilizat ca insecticid se gaseste in procent de masa de 13%. Care este continutul de clor, in procente de masa, a lindanului
 2. Clorurarea benzenului duce la formarea unor compuşi mono- şi policloruraţi. b) Nitrarea benzenului: are loc în prezenţa amestecului sulfo-nitric (HNO 3 + H 2 SO 4) şi se formează nitrobenzen. c) Sulfonarea benzenului: rezultă acid benzensulfonic d) Alchilarea benzenului
 3. clorurarea cataliticä a benzenului. (Se pot utiliza formule moleculare). 2 puncte 2. La clorurarea lui se obtine un amestec format din monoclorobenzen, diclorobenzen si benzen nereactionat in raport molar de 1 : 2 : 3. Calculati masa de benzen necesarä ob!inerii a 128,1 kg amestec de compu$ organici. 4 puncte 3
 4. a produsă la arderea unei panglici de magneziu), în eprubetă apare un fum alb, apoi cristale fine, albe. Culoarea galben-verzuie a clorului s
 5. Structura Kekulé explică anumite proprietăţi ale benzenului, dar vine în contradicţie cu celelalte. Dovezi experimentale care confirmă structura Kekulé: - raportul 1:1 dintre C şi H; - cei 6 atomi de H din molecula benzenului sunt echivalenţi între ei; - în condiţii speciale, benzenul participă şi la reacţii de adiţie
 6. Nitrarea si clorurarea furnizeaza regioizomeri unici, naftalenii monosubstituiti in pozitia 1(α). Sulfonarea este reversibila si se poate desfasura sub control cinetic sau termodinamic. Se aplica in cazul benzenului si omologilor cu nuclee benzenice condensate fara catene laterale saturate

Clorurarea benzenului duce la formarea unor compuşiClorurarea benzenului duce la formarea unor compuşi mono- şi policloruraţi.mono- şi policloruraţi. clorobenzen În molecula naftalinei, pozi iileț α sunt mai reactive în reac iile de substitu ie decât celeț ț β i reac iile deș ț substitu ie decurg cu precădere în pozi iileț ț. *Clorurarea etenei cu HCl - mecanism de reac ţie; *Clorurarea catalitic ă a benzenului - mecanism de reac ţie. 1.3 Interpretarea caracteristicilor fenomenelor/ sistemelor studiate, în scopul identific ării aplica ţiilor acestora Entalpie de reac ţie. C ăldur ă de combustie - arderea hidrocarburilor. 2 2-, Toluen. Sunt folosite unitățile SI și condițiile de temperatură și presiune normale dacă nu s-a specificat altfel. Toluenul sau toluolul este o hidrocarbură aromatică lichidă, incoloră, inflamabilă, insolubilă în apă, din seria benzenului. Toluenul se extrage din gazele de cocserie și din gudroanele cărbunilor de pământ

Benzen - Wikipedi

 1. La clorurarea catalitică a toluenului, se obţine un amestec format din 2-clorotoluen, 4-clorotoluen şi benzen nereacționat în raport molar de 3 : 2 : 1. Calculaţi cantitatea de 2-clorotoluen, exprimată în moli, care se obține din 110,4 g de toluen, în condițiile precizate la punctul 3. 3 puncte 5
 2. prin tratarea benzenului cu cloroform in prezenta AlCl3; prin clorurarea toluenului in prezenta FeCl3; prin tratarea benzenului cu clorura de metilen in prezenta FeCl3; prin clorurarea fotochimica a toluenului. Se da schema: Structura compusului X este: Se dau compusii: Care dintre ei pot fi obtinuti direct din compusi halogenati? II, III, V
 3. Clorurarea fotochimică a benzenului. experiment 42. Bromurarea catalitică a benzenului experiment 43. Bromurarea toluenului experiment 44. Bromurarea catalitică a toluenului experiment 45. Sulfonarea benzenului experiment 46. Sulfonarea toluenului experiment 47. Nitrarea benzenului

La clorurarea lui se obine un amestec format din monoclorobenzen, diclorobenzen i benzen nereacionat n raport molar de 1 : 2 : 3. 1. Scriei ecuaiile reaciilor de obinere a monoclorobenzenului i diclorobenzenului prin clorurarea catalitic a benzenului. (Se pot utiliza formule moleculare). 2 puncte 2 22 Prin clorurarea benzenului la lumină se formează un compus folosit ca insecticid în care clorul se găsește în procent de: A. 31,55%; B. 42,55%; C. 58,67%; D. 60,25%; E. 73,19%. 23 Câți izomeri (fără stereoizomeri) cu formula moleculară C 5 H 12 O 2 se pot obține prin oxidarea blândă a unei alchene? A. trei; B. șase; C. șapte Prin clorurarea fotochimica a benzenului se obtine hexaclorciclohexan. Cantitatea de benzen introdusa pentru a obtine 200 kg masa finala de reactie cu 58,2% hexaclorciclohexan este ? Solutia finala obtinuta este formata din benzen si hexaclorciclohexan de concentratie 58,2%

Clorurarea metanului în condi cii fotochimice se desf _oar ca o reac cie de substitu cie prin mecanism radicalic (substitu cie radicalic ); procesul are loc în 3 etape: ini ciere, propagare, întrerupere. Ini ciere: sub ac ciunea energiei luminoase, moleculele de clor se scin-deaz în 2 atomi de clor (proces cu vitez mic ) Clorurarea benzenului la nucleu: FeCl3 C6H6 + 3Cl2 C6H5Cl Monoclorobenzen (clorura de fenil) 4. Clorurarea toluenului: a. la nucleu FeCl3 b. la catena laterala 5. Clorurarea naftalinei: Documentos semelhantes a chimie. Anterior no carrossel Próximo no carrossel Fazele procesului pentru alchilarea benzenului cu etena in faza lichida sunt : Procesul are loc in sistem continuu, schema instalatiei fiind prezentata in figura 1. Procesul are loc in modul urmator. In vasul 1 se prepara complexul catalytic dintre AlCl3 si C2H5Cl. Procesul se desfasoara in mediu de dietilbenzen (DEB)

Reactii de halogenare - Site chimie - Google Searc

Clorurarea metanului. Fabricarea clorurii de vinil prin hidroclorurarea acetilenei 5. Nitrarea. Agen ţi de nitrare. Nitrarea hidrocarburilor aromatice. Termodinamica şi cinetica nitr ării. Nitrarea benzenului. Aplica ţii industriale ale procesului de nitrare. *Clorurarea etenei cu HCl - mecanism de reacţie; *Clorurarea catalitic ă a benzenului - mecanism de reacţie. 1.3 Interpretarea caracteristicilor fenomenelor/ sistemelor studiate, în scopul identific ării aplicaţiilor acestora Entalpie de reacţie. Căldură de combustie - arderea hidrocarburilor Formula structurală a benzenului a fost dată de Kekulè în 1865 pe baza proprietăților fizice, dar mai ales chimice. Tendința acestuia de a da reacții de substituție și nu reacții de adiție, ca alchenele, în urma cărora se modifică structura sistemului, indică o stabilitate deosebit de mare a sistemelor aromatice Clorurarea fotochimica a benzenului 17. Bromurarea catalitica a benzenului 18. Bromurarea toluenului 19. Bromurarea catalitica a toluenului 20. Reactia benzenului cu agentii oxidanti 21. Reactia toluenului cu agentii oxidanti 22. Sulfonarea benzenului 23. Obtinerea nitrobenzenului 24. Obtinerea m-dinitrobenzenulu

Clorură de fier (III) - Wikipedi

Benzene - Wikipedi

Prin clorurarea benzenului la luminb se obline hexaclorociclohexanul in care izomerul numit lindan ca insecticid se g[segte in procent de masd de l3o/o. Din f.ecare item, alegelivarianta corectd referitoare la lindan' a) Are formula molecularS: A) CuClu; B) CuHuClu; C) CuHrClr; D) C6H12CI6 Teste admitere Chimie organica farmacie 2015 bi Răspunde cu A (adevărat) sau F (fals) la următoarele afirmaţii: a) Proprietăţile chimice ale benzenului sunt determinate de prezenţa în moleculă a sextetului π - electronic extins, ce conferă stabilitate moleculei. b) Toluenul nu decolorează soluţia de KMnO4. c) Omologii benzenului sunt mai reactivi ca benzenu CHIMIE ORGANICĂ - Curs Anul I - Biologie Titular curs: Conf. dr. Zoiţa BERINDE sau Definitie: Arenele sunt substante compuse din carbon si hidrogen in structura carora apar unul sau mai multe nuclee benzenice: sau Structura benzenului: A. Kekule atribuie benzenului prima formula structurala: cei 6 atomi de C din molecula sunt uniti intr-un.

La clorurarea benzenului rezulta un amestec de

Serveste la clorurarea metanului, acetilenei, etilenei, alcoolului etilic, a propilenei, a benzenului, a toluenului si naftalinei, in industria colorantilor , a preparatelor farmaceutice, dizolvanti pe baza de metan si acetilena, industria materialelor plastice, fabricarea polistirenului, a policlorurii de vinil, a oxidului de etilena, pentru. Universitatea Politehnica Bucuresti facultatea Chimia Aplicata si Stiinta Materialelor Tehnologia fabricarii stirenului Cristina Burlacu Aprilie 2014 Cuprins Date generale despre stiren.. 2 Materii prime necesare fabricarii stirenului.. 5 Alchilarea benzenului cu etena.. 5 Parametrii reactiei de obtinere a stirenului.. 6 Schema tehnologica.. 9 Descrierea procesului. Alchilarea benzenului cu ro enä. Cifra octanicä. Putere caloricä. Alcooli: mctanol, etanol, glicerol - formule de structurä, denumire, proprietäti fizice (stare de agregare, solubilitate în apä, punct de fierbere), etanol - fermentatia aceticä, metanol — arderea, glicerinä — obtinerea trinitratului de glicerinä. Oxidarea etanolulu

Benzen - Chimi

58. 1. Toţi atomii de carbon din molecula benzenului se găsesc in stare de hibridizare sp2. 2. Fiecare atom de carbon din benzen este unit prin legături o (sigma) cu câte un atom de hidrogen şi cu alţi doi atomi de carbon vecini. 3. Cele trei legături o (sigma) ale fiecărui atom de carbon din benzen se găsesc in acelaşi plan. 4 Exemplu: halogenarea benzenului în prezenţă de catalizator (clorură ferică anhidră, acid Lewis): Exemple: hidroliza derivaţilor halogenaţi în diverse condiţii: - hidroliza într-o singură etapă are loc la derivaţi halogenaţi alifatici primari, în mediu puternic bazic şi este denumită substituţie nucleofilă bimoleculară (SN2. 1. alchilarea benzenului cu propenă a. micoderma aceti 2. hidrogenarea etinei cu obținerea etenei b. lumină 3. clorurarea metanului c. KOH/ROH 4. dehidrobromurarea 2-bromobutanului d. Ni 5. oxidarea etanolului cu obținerea acidului etanoic e. AlCl3 umedă f. Pd/Pb2+ 10 punct

1. Prin clorurarea fotochimica a benzenului se obtine hexaclorociclohexan. Cantitatea de benzen introdusa pentru a obtine 200 kg masa finala de reactie cu 58,2% hexaclorociclohexan este: 114,66kg Solutia finala obtinuta este formata din benzen si hexaclorciclohexan de concentratie 58,2%. Asta inseamna ca in 100 kg amestec sunt 58,2 kg hexaclorciclohexan si 41,8 kg benzen Se calculeaza cat. Obținerea fenolului prin clorurarea benzenului urmată de saponificarea clorbenzenului cu sodă caustică este profitabilă numai dacă există o cantitate mare de energie electrică ieftină necesară pentru producerea de sodă caustică și clor. Principalele dezavantaje ale acestei tehnici sunt necesitatea de a crea o presiune înaltă (cu. Guardar Guardar Bromurarea Catalitica a Benzenului =monobrombenzen para más tarde. 67% (3) 67% encontró este documento útil (3 votos) 6K vistas 1 página. Bromurarea Catalitica a Benzenului =monobrombenzen. Prin Clorurarea Fotochimica a Behnzenului Se Obtine Hexaclorciclohexan. 3 clorosulfonarea benzenului la 40 0 C: descompunerea excesului de HOSO 2 Cl, diluarea, decantarea benzensulfoclorurii. 2. fabricarea benzen-sulfonamidei. amidarea benzen-sulfoclorurii la 25-30 0 C. purificarea benzen-sulfonamidei: a. dizolvarea cu solutie de NaOH: b. precipitare cu solutie HCl: 3. fabricarea cloraminei B. clorurarea.

18*. Prin clorurarea metilbenzenului cu doi moli de clor, la lumina, rezulta: a) clorura de benziliden; b) feniltriclorometan; c) clorura de benzil; d) para-clorotoluen; e) orto-clorotoluen. 19*. Prin oxidarea benzenului cu KMnO 4 /H 2 SO 4 se formeaza: a) acid maleic; b) acid oxalic; c) anhidrida maleica Prin clorurarea catalitica a benzenului se formeaza un amestec ce contine monoclorbenzen ,diclorbenzen si triclorbenzen in raport molar de 6:2:1. Calculati masa de benzen necesara pentru obtinerea a 230,1 g amestec. Răspundeți Șterger Metanul. Metanul (CH 4) este componentul principal al gazelor naturale.Se mai află în gazele de sondă, în gazele de cocserie (gazele rezultate la distilarea uscată a cărbunilor de pământ) şi în gazele de cracare.Metanul există şi în minele de cărbuni, unde formează împreună cu aerul amestecul exploziv numit gaz grizu.. Proprietăţi fizic ORDIN 5070 31/08/2016 - Portal Legislativ. ORDIN nr. 5.070 din 31 august 2016 privind organizarea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat naţional - 2017. EMITENT Transformarea benzenului direct n acid tereftalic se poate reali prin condensarea benzenului cu dician la temperaturi inalte. Se i oxidarea acestuia' clorurarea la hexaclor-p-xilen prin tratare cu clar la 5D-60' sub radia~l ultraviolete i saponificarea ulterioar la acid tereltalic:.

Chimie organică- Clasa a XI-- a: 1

Pentru cercul de chimie Un nucleu benzenic poate fi substituit cu 1, 2 sau chiar mai multi substituenti. Pe nucleul benzenului se pot introduce maximum 6 atomi de halogen, -x ~i pfma la trei grupe alchil, -R, nitro, -NOz, acid sulfonic, -S03H. Prin nitrarea benzenului cu amestec sulfonitric in exces se obtine trinitrobenzen (vezi fig. 2. 108. a. clorurarea fotochimica a C6H6 urmata de mononitrare; nici una din variante nu este corecta. Ce hidrocarbura rezulta prin alchilarea benzenului cu 1,2-dicloroetan, in prezenta de AlCl3 anhidra Clorurarea benzenului in faza de vapori se produce la 400˚C, pe cand in faza lichida se lucreaza la 40˚C in prezenta de catalizatori (fier sau aluminiu). Este limpede ca in cazul reactiilor in faza gazoasa, prin acumularea caldurii de reactie, se poate atinge usor temperatura de autoaprindere a substantei organice supuse clorurarii (580˚C in.

se formează prin oxidarea benzenului, fenolului sau pirocatehinei cu peracizi. In natură se găseşte esterificat. Acidul muconic prezintă izomerie cis-trans. Se cunosc trei izomeri: cis-cis- T.t. 187oC, cis-trans- T.t. 184oC, trans-trans-T.t. 300oC. Acidul aconitic. rezultă din transformările acidului citric Clorurarea benzenului duce la formarea unor compuşi mono- şi policloruraţi. b) Nitrarea benzenului: are loc în prezenţa amestecului sulfo-nitric (HNO3 + H2SO4) şi se formează nitrobenzen. c) Sulfonarea benzenului: rezultă acid benzensulfonic d) Alchilarea benzenului

c) clorurarea naftalinei: Cl (1,2,3,4-tetracloroCl - naftalina ) Cl Cl - reactant: HNO3 (acid azotic) - catalizator: H2SO4 (acid sulfuric) a) nitrarea benzenului: H NO2 H2SO4 +HO - NO2 +H2O (acid azotic) ( nitrobenzen Alchilarea benzenului cu propen ă. Benzine Cifra octanic ă. Putere caloric ă. Alcooli Alcooli: metanol, etanol, glicerol - formule de structur ă, denumire, propriet ăţi fizice (stare de agregare, solubilitate în ap ă, punct de fierbere), etanol - fermenta ţia acetic ă, metanol - arderea, glicerin ă - ob ţinere

Bacalaureat 2020: programa chimie organica: Programa de chimie organicĂ*valabilă pentru bacalaureat 2020 statutul disciplinei în cadrul examenului de bacalaureat, chimia are statutul de disciplină opţională, fiind susţinută la proba e De exemplu, prin hidrogenarea benzenului se obţine o hidrocarbură ciclică saturată, şi anume ciclohexanul. În cazul naftalinei, nucleele benzenice se hidrogenează pe rând, deci adiţia hidrogenului are loc în două etape. Naftalina adiţionează hidrogen mai uşor decât benzenul (are caracter aromatic mai slab) Sã se calculeze masa de hidroxid de sodiu de concentraţie 10%, necesarã neutralizãrii acidului clorhidric format în reacţia de halogenare, atunci când se obţine 1 kmol de clorurã de metil. Rezolvare. Notãm. n 1 = numãr de moli de CH 3 Cl= 1 Kmol. n 2 = numãr de moli de CH 2 Cl 2. n 3 = numãr de moli de CHCl 3 de Clor pentru clorurarea completä la luminä a 18,4 g toluen. 2. La arderea a 1,64 g de substantä organicä A cu masa molarä<100 g/mol; se formeazä 2,88 1 C02(P = latm; t = 200C) 1,8 g apä. a) determinati formula molecularä a substantei A; b) arätati formulele de structurä posibile a substantei A, stiind cä aceast

La clorurarea cataliticã a benzenului se + H CH - CH - OH c. CH2 = CH2 + HOH → 3 2 obþine o masã de reacþie ce conþine benzen nereac]ionat, monoclorobenzen, diclorobenzen, triAlCl d. CH3 -(CH2)-2 CH3 →3 CH3 - CH(CH3) - CH3 clorobenzen în raport molar 2:5:2:1 Alcani: serie omoloaga, denumire, structura, izomerie de catena, proprietati fizice, proprietati chimice: clorurarea metanului, izomerizarea butanului, cracarea si dehidrogenarea butanului, arderea Importanta practica a metanului. Putere caloric

ANEXE din 10 aprilie 2020 privind programele pentru evaluarea națională pentru absolvenții clasei a VIII-a și pentru probele scrise ale examenului de bacalaureat național în anul școlar 2019-2020. EMITENT. MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII. Publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 323 bis din 17 aprilie 2020. Notă Issuu is a digital publishing platform that makes it simple to publish magazines, catalogs, newspapers, books, and more online. Easily share your publications and get them in front of Issuu's. Test ARENE - chimie. I. Scrie in spatiul punctat termenul din paranteza care completeaza corect fiecare din afirmatiile urmatoare: Tetralina se obtine prin hidrogenarea naftalinei cu . . . moli de hidrogen (3/2). Orto-xilenul si para-xilenul sunt izomeri de . . . . (pozitie/catena). Oxidarea catalitica a naftalinei cu oxigenul din aer la 350oC. Expresia vitezei de reactie: r= Reactia concurenta este clorurarea. Aceasta se intampla in convertorul (9). Specificati propietati ale cuprului. Propune o metoda de determinare a densitatii unei bile de fier de 15g. ca şi a benzenului, două aspecte: unul priveşte scheletul,. Fabricati mai ales prin incalzirea colofoniului sau a acizilor. An icon used to represent a menu that can be toggled by interacting with this icon

Prin clorurarea metilbenzenului cu doi moli de clor, la lumina, rezulta: a) clorura de benziliden; b) feniltriclorometan; c) clorura de benzil; d) para-clorotoluen; e) orto-clorotoluen. 19*. Prin oxidarea benzenului cu KMnO4/H2SO4 se formeaza: a) acid maleic; b) acid oxalic; c) anhidrida maleica; d) 1,2-dihidroxibenzen; e) reactia nu are loc. 20* Ca proces chimic reactia de oxidare poate decurge pe mai multe cai : a) Oxidarea completa sau arderea substantelor organice ; se obtin oxizii elementelor componente (CO2,H2O,SO2,NO etc). b) Oxidarea incompleta care conduce la compusi cu functiuni oxigenate (alcoli,aldehide,cetone,acizi etc) Procedeu pentru hidrogenarea derivatilor clorurati ai benzenului. D-61470. Catalizator de argint folosit la prepararea oxidului de etilena. D-61471. Flux pentru dezoxidarea si protectia aliajelor hipoeutectice de Al- Si. D-61472. Flux pentru degazarea aluminiului si a aliajelor de aluminiu. D-61473. Copolimeri ternari modacrilici si procedeu de. Spălare. Spălarea sau absorbția reprezintă îndepărtarea poluanților dintr-un flux de gaz prin contactul cu un solvent lichid, deseori apă (a se vedea Spălare umedă). Aceasta poate implica o reacție chimică (a se vedea Spălare cu soluție alcalină). În unele cazuri, compușii pot fi recuperați din solvent

File:Sulfonarea toluenuluiSe Ard 9,6 g Metanol Cu o Cantitate Stoechiometrică de AerPutin ajutor! Care este diferenta dintre structura

Chimie anorganica Manual pentru clasa a IX-a. 310 30 42MB Read more. Chimie. Manual pentru clasa a 7a [4th ed.] 259 107 20MB Read more. Chimie C1 Manual Clasa a XI-a. 1,357 191 7MB Read more. Limba si literatura romana Manual pentru clasa a X-xa 973-8485-86-X. 4,678 259 2MB Read more Publicat : 14-01-2005 în Monitorul Oficial Nr. 5-12 art. 45 Versiune în vigoare din 24.01.14 în baza modificărilor pri • Serveste la clorurarea metanului, acetilenei, etilenei, alcoolului etilic, a propilenei, a benzenului, a toluenului si naftalinei, in industria colorantilor , a preparatelor farmaceutice, dizolvanti pe baza de metan si acetilena, industria materialelor plastice, fabricarea polistirenului, a policlorurii de vinil, a oxidului de etilena. Pastebin.com is the number one paste tool since 2002. Pastebin is a website where you can store text online for a set period of time

Chimie organică- Clasa a XI-- a: 1Test Reactii de Substitutie Clasa a 11-A