Home

Perimetrul unui paralelogram este egal cu 96 cm

Perimetrul unui paralelogram este egal cu 96 cm ,iar una din laturile sale are lungimea de 32 cm. Lungimea celeilalte laturi este egala: A. 12 cm B. 16 cm C. 18 cm D. 20 cm Definitie: Paralelogramul si dreptunghiul au laturile opuse congruente, adica egale. Daca notam L lungimea laturii mari si l lungimea laturii mici, atunci perimetrul se afla cu formula: P = 2 ⋅ L + 2 ⋅ l = 2 ⋅ ( L + l). Sa aflam, de exemplu, perimetrul unui paralelogram avand dimensiunile laturilor de 4 cm, respectiv 6 cm PROBLEME REZOLVATE cu arii: Problema 1) Calculați perimetrul și aria unui pătrat cu latura de 5 cm. Problema 2) Aflați aria unui pătrat știind că perimetrul său este egal cu 40 dm. Problema 3) REZOLVARE Problema 1): *pătrat cu latura l=5 cm. P=4·l=4·5=20cm. A=l²=5²=25cm². REZOLVARE Problema 2): *pătrat cu perimetrul de 40 dm

Află perimetrul unui dreptunghi care are L de 28 cm și l cu 5 cm mai mică., Află perimetrul unui pătrat care are l de 86 m., Află perimetrul unui paralelogram cu L de 135 cm și l de 5 ori mai mică., Află aria unui pătrat cu latura de 863 cm., Află latura unui romb care are perimetrul egal cu 160m., Raza unui cerc este egală cu 85 cm. Află diametrul cercului., Află perimetrul unui.

Hei TPU. Perimetrul unui paralelogram este 68 cm, iar una dintre laturile sale este 18 cm.Aflati lungimea celelaltei laturi. Va rog frumos, am nevoie de ajutor, dau fundita! Deci paralelogramul are laturile paralele si egale 2 cate 2.P=2l + 2L => 68=2l + 2*18 => 68 =2l + 36 => 2l=32 => l=16 Funda Un paralelogram are o latură 8 cm şi alta 7 cm. Perimetrul paralelogramului, exprimat în cm, este egal cu: Verifică Un paralelogram are măsura unui unghi obtuz 155º De exemplu, dacă se știe că picioarele unui triunghi drept sunt de 3 și 4 cm, atunci hypotenuse va fi √ (3² + 4²) = 5 cm. Apoi, perimetrul este P = 3 + 4 + 5 = 12 cm. 6. Pentru a găsi perimetrul unui cerc, găsiți lungimea cercului care îl limitează. Pentru a face acest lucru, multiplicați raza lui r cu numărul π≈3, 14 și. 81 cm2. Perimetrul (adica suma laturilor) = 36. Impartit la 4 laturi (ca un patrat are 4 laturi egale) = 9 cm latura. Suprafata este obtinuta prin ridicarea la patrat a unei laturi (adica facand o opertie de inmultire a unei laturi cu ea insesi), adica 9 cm X 9 cm = 81 cm2 Un paralelogram are o latură 6 cm şi alta 5 cm. Perimetrul paralelogramului, exprimat în cm, este egal cu: Verifică Un paralelogram are măsura unui unghi ascuţit 20º

Perimetrul unui paralelogram este egal cu 96 cm ,iar una

Eşti pe cale să postezi un mesaj care poate încuraja pirateria şi distribuţia ilegală de materiale pe internet. Legea nr. 8 din 1996, privind dreptul de autor şi drepturile conexe, a fost modificată semnificativ prin Legea nr. 285 din 2004, prin OUG nr. 123 din 2005, precum şi prin Legea nr. 329 din 2006, iar tu ai putea să te afli în situaţia de a le încălca acum. În ipoteza. Problema 2) Perimetrul unui paralelogram este 66 cm, iar lungimea uneia dintre laturi este sfertul celeilalte. Să se afle lungimile laturilor paralelogramului. Să se afle lungimile laturilor paralelogramului 120 seconds. Report an issue. Q. 1. Suma măsurilor unghiurilor unui patrulater convex este egală cu °. answer choices. 180 o. 90 o. 360 o Lungimea segmentului OB este.. 6. Un paralelogram are lungimile laturilor de 12cm respectiv 8cm }i m@sura unui unghi de 60º. cm. 22. Perimetrul unui dreptunghi este 72cm, daca m@rim l@]imea cu 2cm }i mic}or@m lungimea cu 0,2dm, cele dou@ dimensiuni devin egale. Aria dreptunghiului este.....cm 2 . 23. Un dreptunghi are l@]imea egal@ cu. este egal cu . 5p 4. Perimetrul unui triunghi echilateral este egal cu 24cm. Lungimea unei laturi a acestui triunghi este egală cu cm. 5p 5. În Figura 1 este reprezentat un cub Știind că i-au rămas 96 de lei, determinați suma de bani cu care a plecat Bianca în excursie. 4

De exemplu, pentru a găsi perimetrul unui hexagon regulat cu o latură de 3 cm, înmulțiți-l cu 6 (P = 3 6 = 18 cm). 4. Pentru a găsi perimetrul unui dreptunghi sau paralelogram, ale cărui laturi opuse sunt paralele și egale, măsurați lungimile laturilor lor inegale a și b. În cazul unui dreptunghi, aceasta este lungimea și lățimea sa Q. Perimetrul unui paralelogram este egal cu 100 cm, iar una din laturile sale are lungimea de 32cm. Lungimea celeilalte laturii este egalaă cu 1.Desenati un parallelogram MNPQ identificati laturile si unghiuri congruente ale paralelogramului. 2.determinati lungimea laturilor unui paralelogram stiind ca [AB] este de 3 ori mai mare ca [BC]iar perimetrul este de 288 cm. Elevii rezolva problemele iar profesorul ii verifica in timpul rezolvarii

Paralelogramul: definitie si proprietati, formule si

Aria patrulaterului (formule pentru aria unui paralelogram

 1. Perimetrul unui paralelogram este egal cu 96cm, iar una din laturile sale are lungimea de 32cm.Lungimea celeilate laturi este egala cu? - 132010
 2. Perimetrul unui paralelogram ABCD este egal cu 100 cm. Aflati lungimile laturilor paralelogramului stiind ca AB/BC=2/3 - 534752
 3. Latura unui paralelogram este egală cu 20 cm, iar înălțimea acestuia este de 9 cm. Știind că cealaltă latură este de 18 cm, află aria paralelogramului, înălțimea corespunzătoare celeilalte laturi și perimetrul acestuia, apoi asociază fiecare rezultat cu elementul corespunzător
 4. 1) Aria unui p@trat este egal@ cu aria unui dreptunghi cu dimensiunile de 1,6m }i 0,9m . Afla]i perimetrul p@tratului. 2) a) Afla]i aria unui dreptunghi cu perimetrul 60cm }i o latur@ egal@ cu 2/3 din alt@ latur@. b) Afla]i perimetrul unui dreptunghi cu aria16cm 2 }i o latur@ egal@ cu 25 % din alt@ latur@

este egal cu . 5p 2. Zece caiete de acelaşi fel costă în total 30 de lei. Șapte dintre aceste caiete costă în total lei. 5p 3. Scrisă sub formă de interval, mulțimea M x x 34 este egală cu . 5p 4. Perimetrul unui romb este egal cu 48cm. Lungimea laturii acestui romb este egală cu cm , AB = 6 cm, AC = 8 cm, iar perimetrul triunghiului PQR este 24 cm, atunci măsura segmentului QR este: a) 12 cm b) 10 cm c) 16 cm d) 18 cm. 5p 2. Perimetrul unui triunghi echilateral este egal cu 108 cm. Lungimea laturii sale este de : a) 30cm b) 18 cm c) 36 cm d) 34cm Rezultatul calculului 28:4 2 este egal cu . 5p 2. Dacă 64 63 a , atunci a este egal cu . 5p 3. Cel mai mic număr întreg din intervalul 2,10 este egal cu . 5p 4. Perimetrul unui triunghi echilateral este egal cu 24cm. Lungimea unei laturi a acestui triunghi este egală cu cm

Dreptunghi. Un dreptunghi a cărui lățime este egală cu 4/5 din lungime. Dreptunghiul reprezintă un caz particular de paralelogram, care are toate unghiurile drepte . În spațiul euclidian, în definiție este suficient enunțul: Dreptunghiul este un paralelogram având un unghi drept. În consecință și celelalte unghiuri ale. este egal cu . 5p 2. Prețul unei cărți este 30 de lei. După o ieftinire cu 10%, prețul cărții va fi de lei. 5p 3. Dacă n este singurul număr natural din intervalul 5,n , atunci este egal cu . 5p 4. Triunghiul echilateral MNP are MN 10cm. Perimetrul triunghiului este egal cu cm. 5p 5. În Figura 1 este reprezentat un cu Lungimea laturii ET este egală cu 8 cm Măsura unghiului A este egală cu 10 cm Măsura unghiului T este egală cu 36 cm Lungimea laturii TA este egală cu 1400 Perimetrul paralelogramului MATE este 400 3. Stabiliți valoarea de adevăr a propozițiilor: a) Diagonalele unui paralelogram sunt congruente. b) Diagonalele unui patrulater convex se. Perimetrul unui pătrat este de două ori latura: Perimetrul unui pătrat = 4 a. Diamant. Rombul este un paralelogram cu laturile sale adiacente de aceeași lungime, dar ca și într-un paralelogram laturile opuse sunt egale atunci, toate laturile unui romb au o lungime egală

b) Aria unui pătrat cu latura de 5 cm; c) Aria unui pătrat cu perimetrul de 20 cm; d) Aria unui triunghi dreptunghic cu catetele de lungimi 12 cm și 15 cm; e) Aria unui dreptunghi cu lungimea de 16 cm și lățimea un sfert din lungime. 2. alculați aria unui paralelogram cu lungimea unei laturi de 120 mm și înălțimea corespunzătoare ei. De exemplu, să zicem că avem un triunghi cu două laturi adiacente, respectiv 150 și respectiv 231 cm, care formează un unghi de 123 °. 2 Setați formula trigonometriei pentru a calcula aria unui triunghi. Formula este următoarea: zonă = b × c 2 × păcat ⁡ A. {displaystyle { {Area}} = {kn {b times c} {2}} de la A}, unde. b PROIECT DIDACTIC Clasa a VII-a Matematică Proiect didactic realizat de Ana-Cristina Blanariu-Șugar, profesor Digitaliada, revizuit de Ioan Popa, profesor Digitaliada Textul și ilustrațiile din acest document începând cu pagina 2 sunt licențiate de Fundația Orange confor Aria şi perimetrul paralelogramului. Paralelogramul este un patrulater ale cărui laturi opuse sunt paralele şi egale, iar laturile alăturate nu formează un unghi drept. Diagonalele nu sunt perpendiculare şi egale dar se intersectează în părţi egale. Înălţimile sunt distanţele perpendiculare între laturile opuse. Formul

Varianta 3 I. Nota\i cu A sau F dac` considera\i c` propozi\ia este adev`rat` sau fals`. 1. 2 2 ˇQ. 2. 100=25. 3. 2- 3<2 . 4. Dreptunghiul cu laturile 5 ]i 12 cm are diagonala 13 cm. 5. Linia mijlocie a unui trapez cu bazele 5 ]i 7 cm are lungimea 12 cm A = L· l ⇒60 = L · 6 ⇒= 10 cm 6. Aflaţi aria unui paralelogram cu o latură de lungime 1,5 cm şi înălţimea corespunzătoare de 6 mm. 1,5 cm = 15 mm A = b· h ⇒A= 15 · 6 ⇒ = 90 mm2 7. Un trapez are suma lungimilor bazelor egală cu 6 cm şi aria egală cu 24 cm2. Aflaţi lungimea înălţimii trapezului. A= + ∙ℎ

Perimetrul și aria - Насумични точа

a) lungimea diagonalei unui pătrat cu latura de 4 cm. b) aria unui triunghi echilateral cu latura de 8 cm. c) aria unui triunghi isoscel cu laturile de: 10 cm, 10 cm si 12 cm. 3. Verificaţi dacă triunghiul MNP în care MN=15 cm , NP=20 cm şi MP=25 cm este dreptunghic şi aflaţi măsura unghiului opus laturii mai mari Varianta 2 I. Nota\i cu A sau F dac` considera\i c` propozi\ia este adev`rat` sau fals`. 1. 2 5 ˛Q. 2. + 2 3]i - 2 3 sunt 2 numere opuse. 3. 3 5 =0,(6). 4. Patrulaterul cu 4 axe de simetrie este dreptunghic. 5. Dac` un romb are un unghi de 60° atunci latura sa este egal` cu o diagonal`

Un trapez este un patrulater cu două baze paralele și fără laturi paralele. Un trapez dreptunghiular are un unghi drept cu o latură. instrucție. 1. Perimetrul unui trapez dreptunghiular este egal cu suma lungimilor laturilor celor două baze și cele două laturi laterale. Sarcina 1 Perimetrul unui romb care are un unghi de 120 şi diagonala mică de 4 cm este egal cu.cm. III. Pentru exerciţiile 9-12 scrieţi rezolvările complete: 9.Desenaţi un paralelogram MNPQ ştiind că MN=6 cm , m( M)=70 şi MQ=4 cm . 10.a)Aria unui triunghi dreptunghic având catetele de lungimi 5 cm şi 6 cm este egală cu .cm2 Question 5. SURVEY. 30 seconds. Report question. Q. Perimetrul unui paralelogram este 18cm.O diagonala imparte paralelogramul in doua triunghiuri,astfel incat perimetrul unuia dintre acestea sa fie 16 cm.Lungimea diagonalei este: answer choices Un paralelogram este un patrulater în care laturile opuse sunt paralele între ele. Perimetrul (P) este distanța în jurul exteriorului paralelogramului. P = 2a + 2b. Înălțimea (h) este distanța perpendiculară de la o parte paralelă la partea sa opusă. Suprafață = bxh. Este important să măsurați partea corectă în acest calcul

7. Perimetrul unui triunghi isoscel este egal cu 20 dm. Determinați lungimea înălțimii corespunzătoare bazei, dacă lungimea uneia dintre laturile congruente este de 2 ori mai mare decât lungimea bazei. Rezolvare: 3 Răspuns:_____. L 0 1 2 4 Fi şă de lucru, clasa a VII-a B: 1. Perimetrul p ătratului cu latura de 7 cm este egal cu cm. 2. În dreptunghiul ABCD , m DOC O AC BD(∢)= = ∩120 , {} şi. Laturile unui triunghi sunt de 4cm, 7cm si 6cm. Aflați perimetrul., Un triunghi are lungimile laturilor egale cu 3 nr. consecutive.Știind că perimetrul său este 21, aflați lungimile laturilor., Un dreptunghi are lungimea de 23cm și lățimea cu 5cm mai mică. Aflați perimetrul. (Rezolvați în două moduri), Suma dintre lungimea și lățimea unui dreptunghi este de 28cm Un påtrat perimetrul de 400 cm este impårtit in douå dreptunghiuri egale. Construieste un paralelogram ABC, cu laturile AB = 6 cm si BC = 2 cm. Lângä el mai construieste un pätrat care are perimetrul egal cu al paralelogramului. Exercitii . Probleme Teste de evaluare 89

Perimetrul și aria - Szerencsekeré

 1. Calculați aria unui pătrat cu latura de: a) 4 cm; b) 3,5 dm; c) 1,(3) cm. 15. Calculați aria unui pătrat care are perimetrul egal cu: a) 12 cm; b) 26 cm; c) 13,2 dm. 16. Calculați aria unui trapez cu baza mică de 15 cm, baza mare de 7,2 dm și înălțimea de 4 cm. 17
 2. Prin urmare, aria unui triunghi cu o bază de 5 cm și o înălțime de 3 cm este de 7,5 cm². Calculați aria unui triunghi dreptunghi. Deoarece două fețe ale unui triunghi drept sunt perpendiculare, una va fi înălțimea triunghiului, iar cealaltă va fi baza
 3. Orice poligon regulat, cu excepția internă, puteți calcula, de asemenea, în colțul exterior.Valoarea sa este aceeași ca pentru celelalte figuri.Deci, pentru a găsi un unghi extern al unui poligon regulat, trebuie să știți valoarea interne.Mai mult, știm că suma acestor două unghiuri este întotdeauna 180 de grade.Prin urmare.
 4. Acum este necesar să găsim lățimea dreptunghiului, dacă se știe că este de 5 ori mai mică decât lungimea acestuia, iar perimetrul triunghiului este de 120 cm. Din condițiile problemei: Știm deja că b = P: 2 - a. Înlocuim valorile lui P și a. Obținem: Răspuns: lățimea dreptunghiului este de 10 cm. Sarcina 3
 5. a) 16 cm b) 24 cm c) 32 cm d) 48 cm A B 6. O furnică pleacă dintr-un colț al unui cub de zahăr cu latura de 2 cm și merge pe drumul cel mai scurt de pe suprafața laterală a cubului, până în colțul opus al cubului. Lungimea drumului parcurs de furnică este de: a) √√ t cm b) t u √cm c) 6 cm d) t w cm
 6. Raportul dimensiunilor unui dreptunghi este iar aria Iui este de 330 cm2 Perimetrul dreptunghiului este egal cu A 80 cm a 68 cm C 66 cm D 76 cm E 78 cm Sorin Os. - 718 - RELATII METRICE IN un triunghi dreptunghi ABC cu si are cateta AC=33 cm Lungimea ipotenuzei 3C este de A 9 cm C 8 cm D 6 cm E 10 cm

Hei TPU. Perimetrul unui paralelogram este 68 cm, iar una ..

MN este egal cu: A. 8 cm B. 16 cm C. 11,5 cm D. 12,5 cm 12. În sistemul de axe perpendiculare xOy, simetricul punctului A ( -3;2 ) fa de axa Oy este punctul Perimetrul unui dreptunghi este egal cu 16 cm. Atunci suma dintre lungimea și lățimea dreptunghiului este egală cu . cm 5. Un triunghi dreptunghic are catetele de 12 cm i 16 cm. Aria triunghiului este egal cu cm2. 6. Laturile unui paralelogram sunt de 8 cm i 4 cm. Perimetrul paralelogramului este egal cu cm. 7. O sfer are diametrul de 8 cm. Aria sferei este egal cupcm 2. 8. O piramid triunghiular regulat are toate muchiile congruente. O muchie are. Lungimile diagonalelor unui romb sunt egale cu 30 cm și 40 cm, iar lungimea laturii sale este egală cu 25 cm. Înălțimea rombului este egală cu cm. Acum, că ai parcurs toate cele 5 întrebări, asigură-te că ai introdus răspunsurile dorite și apasă butonul -->

a) Aratati ca perimetrul triunghiului ABC este egal cu 36 cm. Pasul 1. Aplicam teorema lui Pitagora in triunghiul ABC, in care cunoastem AB = 9cm si AC = 12cm. Rezulta: BC 2 = AB 2 + AC 2 ⇒ BC 2 = 9 2 + 12 2 ⇒ BC 2 = 81 + 144 ⇒ BC = √225 ⇒ BC = 15cm. Pasul 2. Calculam perimetrul triunghiului ABC. Obtinem este de 13 cm. Lungimea celeilalte catete este egal ) cu cm. 7. O piramid ) patrulater ) regulat ) are latura bazei de 10 cm M i în ) l P imea de 18 cm. Volumul piramidei este Perimetrul unui paralelogram este 28 cm. O diagonal ) împarte paralelogramul în dou ) triunghiuri astfel. Rezultatul calculului -22 + 4 ⋅ (-3) este egal cu . 2. Dac a = 250, atunci 30% din a este egal cu . 3. Dintr-o clas cu 12 biei i 18 fete se alege, la întâmplare, un elev. Probabilitatea ca elevul ales s fie biat este egal cu . 4. Lungimea diagonalei unui ptrat cu perimetrul de 24 cm este egal cu cm. 5

Aflati aria dreptunghiului cu perimetrul 360 cm, stiind ca lungimea este de 5 ori mai mare decat latimea. Aflati perimetrul patratului cu aria de 900 dm. Aflati aria patratului cu perimetrul egal cu al unui dreptunghi cu l = 4,5 m si ; L = 500 cm. Aflati volumul paralelipipedului dreptunghic cu dimensiunile l = 2 cm, L = 3 cm, h = 1 dm grupa 1 va avea de determinat formula pentru aria unui paralelogram; Un dreptunghi are = 1 și perimetrul egal cu 72 cm. Aflați dimensiunile şi aria dreptunghiului. 9. Un pătrat are aria egală cu 81 cm2. Un pătrat cu perimetrul de 72 cm este echivalent cu un dreptunghi care are dimensiunile proporționale cu 8 și 2. Determinați. 18. Se considerä un tetraedru regulat cu inältimea de d; cm. Distanta de la centrul bazei acestui tetraedru regulat la o fatà lateralå este egali cu: C. — cm Cm A. cm B. — cm 19. Piramida triunghiularä regulati are inältirnea J'O= Dacä raportul dintre aria lateralä a piramidei VABC aria bazei este egal cu 2, atunci volumul piramidei. 4. Perimetrul bazei unui paralelipiped dreptunghic este de 40 de cm². Daca lungimea este cu 4 cm mai mare decat latimea si aria laterala este 400 cm², sa se afle volumul paralelipipedului. Rezolvare: Perimetrul bazei = 2(L + l) = 40 de cm², cum L = l + 4, rezulta ca l = 8 cm si L = 12 cm

b ) Perimetrul dreptunghiului cu lătimea de 3 cm şi lungimea egală cu 150% din lătime este egal cu cm. c) Dacă media aritmetică a două numere este 14, iar unul dintre ele este 12, atunci celălalt număr este . 5) Un triunghi dreptunghic ABC cu m(<A) = 90 0 are perimetrul de 24 cm, AB = 6 cm şi AC = 8 cm. a) Ipotenuza. Suma lungimilor laturilor unui triunghi senumeste perimetrul triunghiului. deschizatura de 6 cm, si cu varful in A trasati un arc de cerc. 3. Deschideti compasul pe rigla gradata, cu deschizatura de 7 cm, si cu varful in B trasati un arc de cerc. Orice punct de pe mediatoarea unui segment este egal departat deextremitatile segmentului. Perimetrul dreptunghiului este: A) 30 cm B) 45 cm C) 35 cm D) 50 cm. Un paralelipiped dreptunghic are baza un dreptunghi cu perimetrul 40 cm şi lăţimea egală cu din lungime, iar înălţimea paralelipipedului este 20 cm. Volumul paralelipipedului este

Cine ma ajuta cu problema asta? O patrime din lungimea unui dreptunghi este cu 25 de cm mai mare decat o patrime din latimea sa. Calculati dimensiunile dreptunghiului daca perimetrul este de 6 m ORIZONTALA: 2. Daca aria unui patrat este egala cu 100 milimetri patrati, atunci perimetrul patratului este egal cu cm. 3. Un paralelogram ABCD are AD=15 dm si AB. 4. Aria unui dreptunghi este egală cu 98 cm 2 . Dacă lăţimea dreptunghiului este egală cu 7 cm, atunci lungimea dreptunghiului are cm. 5. O prismă triunghiulară regulată are aria unei feţe laterală egală cu 96 cm 2 şi muchia bazei de 8 cm. Înălţimea prismei are cm

Exerciţii tip Subiectul I Evaluare Naţională, varianta 2

 1. Aria şi perimetrul trapezului. Trapezul este un patrulater care are o pereche de laturi opuse paralele. Laturile paralele se numesc baze, cele neparalele laturi. Diagonalele nu se intersectează în părţi egale şi nici nu sunt perpendiculare. Înălţimea este distanţa perpendiculară între baze. Formul
 2. Dac a = 250, atunci 30% din a este egal cu . =* Dintr-o clas cu 12 biei i 18 fete se alege, la întâmplare, un elev. Probabilitatea ca elevul ales s fie biat este egal cu . B* Lungimea diagonalei unui ptrat cu perimetrul de 24 cm este egal cu cm. C* În figura 1 este reprezentat un cilindru circular drept cu raza baze
 3. Dreapta perpendiculara pe un plan. Problema rezolvata. Fie ABC un ∆ echilateral cu latura de 3 cm. În punctul A se construiește perpendiculara pe planul ∆ pe care se considera punctul D astfel incat AD=4 cm. Aflati perimetrul ∆DBC. Cum triunghiul ABC este echilateral stim ca AB=AC=BC (triunghiul echilateral are toate laturile egale.
 4. Patrulaterul convex cu laturile opuse paralele două câte două se numește paralelogram. Teorema: Într-un paralelogram sunt verificate următoarele proprietăți: Prop. 1. Un patrulater convex este paralelogram dacă și numai dacă laturile opuse sunt congruente două câte două. A B

Timpul de lucru efectiv este de 2 ore. SUBIECTUL I - Pe foaia de examen scrieţi numai rezultatele. (30 de puncte) 5p este egal cu1. Rezultatul calculului 6 6 10 20:2 . 5p este2. Dacă 5 20 3 a b , atunci numărul 5ab egal cu . 5p 3. Produsul elementelor mulțimii M x x 22 este egal cu . 5p 4. Linia mijlocie a trapezulu perpendicular pe o coardă, arce cuprinse între coarde paralele, coarde egal depărtate de centru 1. Fiind dat un segment AB cu lungimea de 8 cm, să se construiască mai multe cercuri care să treacă prin A și B. Care este raza cea mai mica pe care trebuie să o aibă un cerc care să treacă prin A și B? Figură b) Înălţimea trapezului = ----- cm. Nivel de dificultate III 1. Aflați măsurile unghiurilor unui patrulater convex, știind că sunt invers proporționale cu 0,5; 0,(3); 0,25; 0,1(6). 2. Un dreptunghi are dimensiunile proporţionale cu 5 şi 3 şi perimetrul egal cu 80 cm. Aflaţi aria dreptunghiului

6. Perimetrul dreptunghiului care are lungimea de 6 cm i limea de 4 cm este egal cu cm. 7. L imea, lungimea i înlimea unui paralelipiped dreptunghic sunt egale cu 3 cm, 4 cm i respectiv 5 cm. Volumul paralelipipedului este egal cu cm3. 8. Aria lateral a unui con circular drept care are raza bazei de 5 cm i generatoarea de 12 cm este egal Un trapez isoscel cu diagonalele perpendiculare are lungimile bazelor de 24 cm şi 12 cm. Calculaţi: a) aria trapezului; b) perimetrul trapezului; c) lungimile diagonalelor. 12. Ipotenuza unui triunghi dreptunghic are 60 cm, iar măsura unghiului format de înălţimea şi mediana corespunzătoare ipotenuzei este de 30o

Sfat 1: Cum să găsiți perimetrul unui patrulater

P = n⋅ l unde l este Perimetrul poligonului regulat cu n laturi este latura poligonului; Aria poligonului regulat cu n laturi este A= a⋅ P , 2 unde a este apotema ; Măsura unui unghi este (n − 2) ⋅1800 un = 2 Triunghiul echilateral l3 = R 3 a3 = R sau 2 1 a3 = h 3 Aria triunghiului Perimetrul unui triunghi este suma lungimilor tuturor laturilor. Denumirea sa provine din limba greacă, unde peri înseamnă în jurul, iar meter măsură. Calcularea perimetrelor are foarte multe aplicații practice. În acest articol vă vom explica în detaliu cum se calculează perimetrul unui triunghi, cum ar fi cel oarecare (scalen), echilateral sau isoscel

Care este aria patratului cu perimetrul de 36 de centimetri

 1. ute. Citeşte cu atenţie enunțurile, apoi bifează în grilă.
 2. Check Pages 201 - 228 of Matematica in the flip PDF version. Matematica was published by Vasilache Galina on 2020-03-29. Find more similar flip PDFs like Matematica. Download Matematica PDF for free
 3. 11. Raza cercului circumscris unui hexagon regulat este de 8 cm. Calculând perimetrul hexagonului, se obine: A. 24 cm B. 32 cm C. 40 cm D. 48 cm 12. Un ptrat are aria de 15m2. Mrind latura ptratului de 2 ori, se obine un alt ptrat, care are aria de: A. 30 m2 B. 45m2 C. 60m2 D. 75m2 III. (46 puncte) Pe foaia de examen, scriei rezolvrile complete
 4. • Fi şă de lucru. Patrulater convex (defini Ńie, desen); suma m ăsurilor unghiurilor unui patrulater convex; paralelogram, propriet ăŃi Partea I: 1. Suma m ăsurilor unghiurilor unui patrulater convex este egal ă cu
 5. Culegere subiecte EN VIII 2018 MEN (2

Exerciţii tip Subiectul I Evaluare Naţională http

 1. Care este aria unui dreptunghi cu perimetrul de 50m si cum se afla aria? 10 răspunsuri. trimisă pe 18 Aprilie 2011 . marya977 întreabă: Cum as putea afla perimetrul unui romb daca stiu diagonalele care sunt de 40 cm si 36 cm?! :-? 5 răspunsuri. trimisă pe 21 Iunie 2011 . VORTEX întreabă
 2. Despre lungimea laturii AB a acestui pătrat putem afirma: • AB > AO (ipotenuza unui triunghi este mai mare decât oricare dintre catete), deci AB > 1 cm; • AB < AO + OB (o latură a unui triunghi este mai mică decât suma celorlalte două laturi), deci AB < 2 cm. Deducem că 2 este un număr cuprins între 1 și 2. Avem 1 < 2 < 2
 3. Astazi a venit vremea sa prezentam probleme care se rezolva cu teorema fundamentala a asemanarii dar si cu linia mijlocie intr-un trapez. Sa incepem cu un exemplu de problema. In triunghiul ABC se iau laturile AB=16 cm , BC =18 cm si AC=20 cm . Se duce dreapta DE paralela cu BC astfel incat triunghiul ADE si [
 4. reprezentrii grafice a funciei f pentru m egal cu: A. 0 B. 1 C. 2 D. 4 11. Perimetrul unui romb care are un unghi de 60 este egal cu 16 cm. Calculând aria rombului se obine: A. 23 cm2 B. 63 cm2 C. 83 cm2 D. 43 cm2 12

Teoremă: Un paralelogram cu diagonalele perpendiculare este romb. Teoremă: Dacă într-un paralelogram o diagonală este bisectoarea unui unghi, atunci paralelogramul este romb. Teoremă: Fiecare diagonală a unui romb este inclusă în bisectoarele a două unghiuri opuse ale rombului sa se afle perimetrul si aria unui dreptunghi stiind ca latimea este de3 cm iar daca maresc latimea de 2 ori si lungimea de 3 ori obtin aria cu 75 cm patrati mai mare Construiti cu ajutorul riglei o latura, spre exemplu, de 5 cm. 2. Deschideti compasul pe rigla gradata, cu deschizatura de 6 cm, si cu varful in A trasati un arc de cerc. 3. Deschideti compasul pe rigla gradata, cu deschizatura de 7 cm, si cu varful in B trasati un arc de cerc. 4. Identificati punctul de intersectie al arcelor de cerc. 5 2018 3:46 RI 0005 ll. Se consider* triunghiul ABC Cu ÅB=6cm AC—8cm. Lungimea medianei AM , M e (BC) esteegalå cu: C. 5 cm 12. Stiind in triunghiul ABC cu , punctul M este intersectia bisectoarei BE cu 18. Se considerä un tetraedru regulat cu inältimea de cm. Distan!a de la centrul bazei acestui tetraedru regulat la o fata lateralä este egalä cu.. — cm A. cm B. — cm 19. Piramida triunghiularä regulatä VABC' are înällimea vrscm . Dacä raportul dintre aria lateralä a piramidei V ABC si aria bazei este egal cu 2, atunci volumul.

Perimetrul și aria - Roda aleatóri

¨ Timpul efectiv de lucru este de 2 ore. I. (32puncte) Pe foaia de examen, scriei rezultatul corect lâng numrul din faa exerciiului. 1. Numrul de 4 ori mai mare decât 8 este egal cu. 2. Opusul numrului 2,3 este egal cu. 3. Descompus în produs de factori primi numrul 20 este egal cu. 4. Într-o urn sunt 10 bile numerotate de la 1. Perimetrul poligonului regulat cu n laturi este P = n⋅ l unde l estelatura poligonului; a⋅ PAria poligonului regulat cu n laturi este A= , unde a este 2apotema ; (n − 2) ⋅1800Măsura unui unghi este un = 2Triunghiul echilateral R l3 = R 3 a3 = sau 2 1 a3 = h 3 l2 3 Aria triunghiului Issuu is a digital publishing platform that makes it simple to publish magazines, catalogs, newspapers, books, and more online. Easily share your publications and get them in front of Issuu's. Deci punctul O este mijlocul segmentului NQ Dacă perimetrul unui triunghi dreptunghic isoscel este egal cu 12 cm, atunci aria triunghiului este egală cu: a. 8 cm2; b. 24 cm2; c.72 3 2 2 cm2; d. 36 3 2 2 cm2. 26. Produsul numerelor x şi y care îndeplinesc condiţia 16 24 18 25 20 20 7xx y y22 este: a. 3; 10 b. 3; 10 c. 23; 10 d. 23