Home

Ajofm dolj formulare 2022

ANOF

Agentia Nationala pentru Ocuparea fortei de Munca vine in sprijinul cetateanului cu programe si locuri de munca FORMULARE UTILE. CV european. Formulare şomeri: · Situatia privind locurile de munca vacante · Situaţia privind ocuparea locurilor de munc ă · Inştiinţarea privind incadrarea in muncă a şomerilor · Anexa 26 la normele privind aplicarea legii 76/2002 · Adeverinta vechime dupa 2011 · Cerere prima Art 73 *9) Se completează modul de solicitare a postului (de exemplu: scrisoare şi CV, telefon, preselecţie din partea AJOFM/AMOFM). *10) Se va menţiona dacă a mai fost sau nu comunicat la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă judeţeană sau a municipiului Bucureşti (cod D pentru cel FORMULARE. Formular adeverinta venituri - Anexa 7 (Anexa nr.26, nr.11 la normele metodologice) (editabil) Formulare necesare beneficiarilor de Art.72 Lg.76 2002 (editabil) . Formulare necesare beneficiarilor de Art.73 1 Lg.76 2002 (editabil). Formulare necesare beneficiarilor de Art.73 2 Lg.76 2002 (editabil). Formulare necesare beneficiarilor de Art.74 Lg.76 2002 (editabil

In conformitate cu Hotararea de Guvern nr. 1723/2004 privind aprobarea Programului de masuri pentru combaterea birocratiei în activitatea de relatii cu publicul, la sediul A.J.O.F.M. Dolj, în fiecare zi de joi, se desfasoara activitate de relatii cu publicul între orele 16.30 - 18.30. 4. Program de audient Documente necesare pentru înregistrarea persoanei în cautarea unui loc de munca. a) actul de identitate. b) actele de studii si de calificare. c) carnetul de munca, în cazul persoanelor provenite din munca. d) adeverinta medicala din care sa rezulte ca este apta de munca sau ca are eventuale restrictii medicale Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca GORJ face cunoscut că, . AJOFM - O șansă pentru fiecare! Dolj Galati Giurgiu Gorj Harghita Hunedoara Ialomita Iasi 26 . Metodologia cu privire la calcularea duratei de completare a unui formular și cu privire la alte aspecte legate de motivarea colectării informației DESCARCARE FORMULARE. Oferta locuri de munca vacante. Noile coduri COR. Formulare incadrare elevi si studenti (Legea 72) Formulare pentru obtinerea venitului de completare cuvenit somerilor care s-au. incadrat inaintea expirarii somajului. (art. 72 din Legea 76/2002) Formulare prime. - Prima insertie art.73^1 alin.1. - Activare art. 73^2

Formulare Utile - Anof

Actele necesare pentru solicitarea drepturilor conform art. 73^2 alin 1 (primã de activare în valoare de 1000 lei ) din Legea 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentr Pentru informatii actualizate accesati NOUL WEBSITE al AJOFM Olt. ACCES LA FORMULARE in NOUL WEBSITE al AJOFM Olt. INFORMATII DE CONTACT SI MASURI PRIVIND ACCESUL PUBLICULUI IN INCINTA SEDIULUI AJOFM OLT IN PERIOADA 12.03.2020 - 31.03.2020. Legislatie ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32/2020 privind modificarea si completarea OUG nr. 30/202 DOLJ: AJOFM anunță 384 locuri de muncă vacante în județ și 983 în UE. In vizor scris de Ana-Maria Gebăilă / 07 Aprilie 2021 / 0 comentarii / 741 vizualizari. Conform datelor furnizate de agenţii economici privind locurile de muncă vacante, în evidenţele Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Dolj, sunt disponibile. Cursuri de formare. În prezent, C.R.F.P.A. Dolj este autorizat - potrivit legii - să organizeze, la nivel regional, urmatoarele programe de formare profesională în ocupaţiile 8/4/2021: 413: AGENT: OCCUPATION: NR_LMV: EXPIRATION_DATE: Studii_necesare: adr: PROTECŢIA SRL: AGENT DE SECURITATE: 1: 8/15/2021: Liceal: Jud GORJ, loc TÂRGU JIU.

Comunicarea ocuparii locului de munca declarat vacant anterior ( formular comunicare) Locurile de munca vacante Locuri de munca pentru ucenici Pentru informatii suplimentare si detalii, va invitam la sediul AJOFM Bihor, tel. 0259436821 int. 12 agentia judeteana pentru ocuparea fortei de munca cluj cluj-napoca, str.g.cosbuc nr.2, tel. +40.264.590227, +40.264.596816, +40.735.788800, fax. +40.264.59521 PDF. Declarație pe propria răspundere dată în temeiul art. 71 alin. (1) a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, astfel cum a fost completată prin Legea nr. 4/2014. DOC Cerere de repartitie someri model AJOFM. Angel Angi. Download PDF. Download Full PDF Package. This paper. A short summary of this paper. 16 Full PDFs related to this paper. Read Paper. Cerere de repartitie someri model AJOFM. Download

ROF-ATRIBUTII departamente AJOFM. ORGANIGRAMA AJOFM. CODUL DE ETICA. DREPTURI Salariale. RAPORT Activitate 2017. PROGRAMUL anual de achizitii publice 2018. STRATEGIA de achizitii 2018. PLAN formare profesionala 2018. PROGNOZA cursuri formare 2018. PROTECTA DATELOR CU CARACTER PERSONAL. Informatii SOMER Formulare angajatori. Locuri de munca vacante. Declaratie locuri de munca vacante (Anexa 1A) Comunicare ocupare loc de munca vacant (Anexa 1B) Instiintare incadrare in munca someri. Subventii incadrare absolventi (art.80 , art. 84 (1) ; art 84^1) Conventie. Anexa lunara. Decontare cursuri absolventi AJOFM Giurgiu. 0246 230 613 Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Giurgiu isi propune sa va aduca prin intermediul acestui site informatii privind piata muncii locala, precum si noutatile din domeniul ocuparii fortei de munca. Site-ul se adreseaza atat agentilor economici cat si persoanelor aflate in cautarea unui loc de munca agentia pentru ocuparea fortei de munca, bacau. LOCURILE DE MUNCA VACANTE AFLATE IN EVIDENT

Formulare Metodologia cu privire la calcularea duratei de completare a unui formular și cu privire la alte aspecte legate de motivarea colectării informației. (.pdf) Relatii de muncă 16.09.2020 - Formular solicitare parola ( docx) 16.09.2020 - Anexa 2 zilieri (). 14.03.2018 - Formular informare prestare servicii REGES / Revisal 14.03.2018 - Formular informare reziliere prestare servicii. • șomaj tehnic (pentru septembrie 2020) - art. XII alin. (1) din OUG nr. 30/2020 (conform NOILOR FORMULARE prevăzute prin Ordinul nr. 1.468 din 7 octombrie 2020) se gasesc pe site-ul www.anofm.ro, sectiunea persoane juridice - formulare. Rugăm angajatorii să trimită formularele completate corect în formatul solicitat l

Information services survey. © 2018 ANOFM. Realizat de compatimentul Informatica din cadrul ANOF Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Dolj Craiova, str. Eugeniu Carada, nr.13A, județul Dolj Numerele de telefon și adresa de e-mail destinate beneficiarilor serviciilor oferite de AJOFM DOLJ sunt următoarele: Telefon - 0251/306.100 fax - 0351/401.557 e-mail: ajofm@dj.anofm.r AJOFM oferă informații detaliate privind șomajul tehnic, cum se acordă acesta și ce trebuie să facă angajatorul. Societățile care vor solicita decontarea sumelor pentru plata indemnizaţiei prevăzute de Legea nr.19/2020 din Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale constituit potrivit Legii nr.200/2006 Având în vedere prevederile art.3 alin.(3) din Legea nr.19/2020.

Formulare tip - ANOF

 1. Căutare declaraţii de avere şi interese : Numele: Regionala/Unitate
 2. Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman 2014 - 2020, cu o valoare totala 13,824,885.25 lei din care f inan t area nerambursabil a 13,133,640.99 lei (11,163,594.84 lei din Fondul Social European). Pentru implementarea proiectului Solidari pentru un viitor mai bun a fost creat un parteneriat compus din HIDRO CONSTRUCŢIA ARGES SA - Solicitant.
 3. al (Anexa 6) format editabil
 4. 8 Iulie 2019. Târgul locurilor de muncă pentru Tineret 2019. Începe cariera ta aici! 30 Mai 2019. mai mult. Documente mai mult.pdf. Raport statistic - iulie 2021. 6 August.pdf. Notă de monitorizare. Situația statistică a șomajului pe parcursul a... 6 August.docx. Piața muncii: locuri vacante la 26.07.2021. 26 Iulie
 5. Formular înscriere concurs. Cerere acordare ajutor de urgență persoane decedate. Cerere acordare unui ajutor de urgenta-2018. Informatii utile pentru cetateni. Cerere modificări de acordare beneficii sociale ONLINE
 6. NOTĂ: - Se completează descrescător pentru maximum 12 luni în care s-a realizat stagiul de cotizare şi pentru care angajatorul are obligaţia de a vira în contul bugetului de sta

In vederea intocmirii cererii de acordare a indemnizatiei de somaj sunt necesare cateva documente esentiale, dupa cum urmeaza: - Act de identitate in original - Act de studii si calificare, in original si in copie - Acte eliberate de organele financiare.. LISTA DOCUMENTE DE INTERES PUBLIC - AJOFM COVASNA Comunicat de presa - raport pe Legea 544 an 2015 Raport evaluare an 2014 pe L544 : Formulare pt. subventii acordate angajatorilor - documentatie pentru angajare persoane peste 45 ani (art.85) actualizat. Date de contact angajator - daca nu s-a mai completat. Adresa cerere incheiere conventi Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca a publicat recent lista documentelor necesare pentru inregistrarea in evidentele agentiei, pentru ocuparea fortei de munca judetene si a municipiului Bucuresti, acordarea indemnizatiei de somaj precum si a masurilor de stimulare a ocuparii fortei de..

Contact - ANOF

Model declaratie pe propria raspundere - angajator - somaj tehnic. de Colectiv Portal Codul Muncii 01 Apr 2020. Apr 01. 2020 Agentia Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Dolj reamintește agentilor economici că au o serie de obligații în c

Acte necesare - ajofmbn

Schimbare proprietar: Ajofm gorj formular

Descărcare Formular

 1. I. ACTE NECESARE ÎNTOCMIRII DOSARULUI PENTRU ALOCA ŢIA DE STAT: 1. cerere tip - completat ă şi semnat ă OBLIGATORIU de ambii p ărin ţi! 2. copie livret familie actualizat (dac ă p ărin ţii sunt c ăsători ţi)/ certificat de c ăsători
 2. Lista cu locurile de munca disponibile la nivelul judetului Dolj, actualizata la data de 14.10.2019 [ aici] ♦ In data de 14.05.2018, la ora 09.30, la sediul Primariei comunei Bradesti, AJOFM Dolj va prezenta oferta locurilor de munca disponibile la nivelul judetului, impreuna cu facilitatile acordate atat angajatului cat si angajatorului.
 3. Instituția Prefectului - JUDEȚUL VÂLCEA. Modificare legislatie apostila. Începând cu data de 16 februarie 2019 a intrat în vigoare Regulamentul (UE) 2016/1191 al Parlamentului European și al Consiliului din 6 iulie 2016 privind promovarea liberei circulații a cetățenilor prin simplificarea cerințelor de prezentare a anumitor.
 4. 10.06.2019 Comunicat de presa I.T.M. Dolj 08.05.2019 Comunicat de presa I.T.M. Dolj - privind actiunile de control desfasurate in luna aprilie 2019 22.01.2019 Informare - Actiuni si campanii decembrie 2018 17.01.2019 Comunicat de presa I.T.M. Dolj - Verificari in cluburile si restaurantele din Craiova 31.10.2018 Raport de activitate 9 lun
 5. istrare Fiscală nr. 4.077/2020 pentru aprobarea procedurii de întocmire, avizareși aprobare a raportului de inspecție fiscală

Agentia Judeteana Pentru Ocuparea Fortei De Munca Ol

 1. a este o localitate situata in partea central.
 2. ROMANIA. AGENTIA JUDETEANA PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCA DOLJ. Str. Eugeniu Carada nr. 13A, Craiova, Fax: 0351401557, Tel.: 0251/306100, E-mail: ajofm@dj.anofm.r
 3. imis pentru aplicarea programului de sustinere a productiei de usturoi

DOLJ: AJOFM anunță 384 locuri de muncă vacante în județ și

Cursuri de formare - C

Primăria Municipiului Craiova anunţă că în perioada 18.07.2016-08.08.2016, se continuă activitatea de distribuire a pachetelor cu alimente, conform H.G. nr. 799/2014 privind implementarea Programului operaţional Ajutorarea persoanelor defavorizate, modificată şi completată prin H.G. nr. 627/2015. În cadrul programului P.O.A.D. - 2015/2016 conform cadrului legal în vigoare. Primăria distribuie alimentele pentru craiovenii săraci. Primăria Municipiului Craiova anunţă că, din data de 18 februarie 2013, va începedistribuirea produselor alimentare repartizate de către Consiliul Judeţean Dolj în cadrul programului PEAD 2012 către categoriile de persoane defavorizate, supliment de produse alimentare care se va acorda persoanelor defavorizate care nu au. Cuantumul indemnizației de șomaj tehnic este de 75% din salariu, dar nu mai mult de 75% din salariul mediu. Pe anul 2020, câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020 este de 5.429 lei. Astfel, indemnizația nu poate depăși 4.071 de lei brut, adică 2.381 de lei net (în anul.

UPDATE. Formularele sunt disponibile pe site-urile ANPIS și ANOFM. Ministerul Muncii a publicat în Monitorul Oficial, marți seara, 4 ordine de ministru prin care se stabilesc formularele necesare firmelor, persoanelor fizice autorizate (PFA), cluburilor sportive și altor beneficiari ai șomajului tehnic plătit de stat pe perioada stării de urgență, ca urmare a pandemiei de coronavirus. Sedinta Consiliu Local comuna Perisor din 30.04.2020. Contine Hotararile cu nr 18 si 19:Sedinta-Consiliu-Local-30-aprilie-2020Download Cerere-acordare-stimulentDownload Completare formular in engleza. Formule de incheiere in engleza.I shall wait for you answer thank you. Aici sunt câteva expresii și convenții care îți vor fi de folos când vei scrie scrisori și email uri în engleză Vineri, 25 Martie 2011, ora 13:42. Botis vrea burse ale locurilor de munca organizate lunar. Locuri de munca / locuri de munca AJOFM. Agentiile judetene pentru ocuparea fortei de munca din toate judetele vor trebui sa organizeze lunar burse ale locurilor de munca, altele decat cele specializate, in conditiile in care multe firme previzioneaza o crestere a afacerilor, a declarat, vineri, la.

Portalul Asociatiilor Judetene de Fotbal, toate informatiile legate de activitatea ajf din tara, rezultatele si clasamentele la Liga 4, Liga 5, Liga 6, loturi de observatori, loturi de arbitri, hotararile Comisiilor de disciplina. | frf-ajf.r (2) al art. V din OUG nr. 26/2019, la data intrării în vigoare a ordinului ministrului muncii și protecției sociale prevăzut la art. 4^1 din Legea nr. 52/2011, anexele 1 și 2 din Legea nr.52/2011 se abrogă. Lista documentelor necesare şi formularele le găsiţi la Informaţii pe site-ul nostru la Informaţii Publice - Formulare - Zilier După completare, documentele printate pot fi înregistrate la Centrul de Informare Cetăţeni, masa 6 (Primăria Municipiului Brașov, str Eroilor nr 8). Programul de lucru cu publicul al centrului este : L-J, 8.00-14.00, V, 8.00 - 13.30, în fiecare zi cu o pauză de dezinfecție între orele 11.00 și 11.30

Ajofm Biho

*9) Se completează modul de solicitare a postului (de exemplu: scrisoare şi CV, telefon, preselecţie din partea AJOFM/AMOFM). *10) Se va menţiona dacă a mai fost sau nu comunicat la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă judeţeană sau a municipiului Bucureşti (cod D pentru cele comunicate şi neocupate, cod N pentru cele care nu au. Continutul acestui site este proprietatea Ministerului Finantelor. Modificarea neautorizata a acestui site web constituie infractiune si se pedepseste conform Legii nr.8/1996 si Art.42 din Legea nr.161/2003 Titlul

Formulare ITM utile angajatorilor: Proces verbal ridicare carti de munca, acte aditional contract de munca, decizii de concediere/angajare, model de sesizare ITM Posturile vacante în administrația publică. Odată cu adoptarea Hotărârii Guvernului nr. 1027/2014 pentru modificarea şi completarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului. Adeverinţa pentru şomaj are un nou model. Ce modificări s-au făcut? În anul 2014 s-au adus modificări, printre altele, şi la Normele Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă. Printre modificările intrate în vigoare la data de 20 martie 2014, prin HG nr. 119/2014, care. CNPP. ACTIVITĂȚI CNPP. Bilete de tratament şi odihnă. Lista staţiunilor şi tarifele pentru biletele de tratament. Tabel cu prețul integral al biletelor de tratament, pe anul 2021 >>>. Tabel cu prețul integral al biletelor de tratament TBRCM ce se aplică pe anul 2021 >>>. Tabel cu prețul integral al biletelor de tratament, pe anul 202

AMG130N - AMIGO - Someri BIM - date cu frecventa lunara, serie ajustata sezonier, pe grupe de varsta si sexe. 7.9. AMG130O - AMIGO - Someri BIM - date cu frecventa lunara, trend, pe grupe de varsta si sexe. 7.10. AMG138A - AMIGO - Someri BIM care nu au lucrat niciodata pe grupe de varsta si sexe Odată cu adoptarea Hotărârii Guvernului nr. 1027/2014 pentru modificarea şi completarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri. Nivelul sancțiunilor/amenzilor în 2019 - pentru neîntocmirea, nesemnarea și nedepunerea în... Populare acum Bilanț (raportare contabilă) la 30.06.2021 - cine are dreptul să semneze formularele (info util..

Consiliul Judetean Calarasi. Strada 1 Decembrie 1918, nr.1, Calarasi . Tel : +4.0242.311.301. Fax: +4.0242.331.609 Web: www.calarasi.ro E-mail: cjcalarasi@calarasi.r Portal pentru depunere documente online. Depune documente online. searc Rezultatul final la concursul /examenul pentru ocuparea posturilor vacante la Serviciul de Ambulanţă Judeţean Mureş organizat în perioada 06.09.2019- 12.09.2019 mai multe>> Rezultat proba intervi Formulare Toate formularele. Informatii de interes public Acces categorie. Serviciul Plati - Prestatii. Serviciul Plati - Prestatii face un anunt colectiv cu nr. A2903/18.01.2021. mai mult. A46716/14.08.2019. mai mult. Anunturi Toate anunturile. Rezultat Concurs 05.09.201

Bulevardul Mircea Vodă, Nr. 44, tronsonul III, intrarea C, sectorul 3, cod postal 030669, Bucureşti Telefon: 0374 112 714 Program: luni - joi 08:00-16:30, vineri 08. Guvernul a adoptat în ședința de joi, o hotărâre pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii şi a întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie - IMM INVEST ROMÂNIA, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 282/2020 Primăria Municipiului Craiova anunţă că, începând cu data de 04.11.2013 va începe distribuirea alimentelor preambalate făină, mălai, paste făinoase, ulei, roşii în suc propriu, zacuscă, miere de albine, conservă din carne de porc, zahăr, furnizate în cadrul programului PEAD 2013, potrivit H.G. nr.950/2012 de modificare şi completare a H.G. nr. 600/2009 privind stabilirea. Locuri de munca: Locuri de munca vacante. Locuri de munca vacante pentru ucenici. Locuri de munca vacante judetul Alba, Hunedoara. Aplicatie barometru (aplicatia se adreseaza persoanelor care apeleaza la serviciul public de ocupare si se acceseaza cu utilizator:1 si parola:1). Informatii utile somer

Inspectoratul Teritorial de Munca Prahova este o institutie publica, aflata in subordinea Inspectiei Muncii, care controleaza aplicarea unitara a legilor si a altor acte normative care reglementeaza domeniul relatiilor de munca, securitatii si sanatatii in munca si supravegherii pietei Pentru anul 2021, tariful maxim acceptat pentru un bilet de tratament balnear este de: 1.792 lei pentru un bilet la categoria 2 stele si 1.879 lei pentru un bilet la categoria 3 sau 4 stele, conform prevederilor Ordinului nr. 1764/24.12.2019 aprobat de Presedintele Casei Nationale de Pensii Publice

Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Clu

Toate petitiile adresate in scris sau prin posta electronica, Directiei de Sanatate Publica a judetului Timis, trebuie sa contina, in mod obligatoriu, datele de identificare ale petitionarului, asa dupa cum prevede legislatia in vigoare. Conform OG 27/2002 (extras) ART. 2. In sensul prezentei ordonante, prin petitie se intelege cererea. Pana la remedierea situatiei, ne puteti contacta prin intermediul urmatoarelor mijloace: - telefon 0724.244.595. - e-mail ( crfpa_dolj@yahoo.ro ) Anunt debitori 01 februarie 2021. Anunt debitori 18 ianuarie 2021. Anunt debitori 13 ianuarie 2021. Anunt debitori 12 ianuarie 2021. 2020 Oamenii inainte de orice! Adresa. Bulevardul 1 Decembrie 1918 nr. 68. Asistență socială - copii. Tel. fix: 0258 - 818 266, 0358 - 401 538; Tel. mobil: 0741 - 818 074, 0755 - 069 444; Asistență socială - persoane adult De asemenea, se pot adresa Compartimentului Medierea Muncii, Consiliere, Orientare și Formare Profesională din cadrul AJOFM Dâmbovița - Târgoviște, str. T. Vladimirescu, nr. 1A°, nr. telefon: 0245/620635 sau la Centrul de Formare Profesională - domnul Sorin Bădoiu - tel. 0732.100.376

Sisteme Informatice pentru gestionarea concediilor medicale şi a biletelor de trimitere electronice. Cardul național de asigurări de sănătate. Proiect contract Cost-Volum / Cost-Volum rezultat. Contractele cost-volum şi contractele cost-volum-rezultat reprezintă mecanisme prin care se asigură creşterea accesului populaţiei la terapie. PROIECT SCOALA DUPA ŞCOALA, 2021 - 2022. Accesări: 22. Lista unitati de invatamant care au primit aviz in sedinta consiliului de administratie al Inspectoratului Scolar al Municipiului Bucuresti din 12.07.2021 CONSILIUL JUDEŢEAN IALOMIŢA, în conformitate cu prevederile art.179 alin.2 lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, Citeste mai mult Implementarea proiectului Impreuna pentru Ialomita - Strategia de dezvoltare a judetului Ialomita 2021-2027 si servicii publice accesibile pentru cetateni. Ordinul 1705/2020 si Ordinul 1706/2020: Noile formulare pentru indemnizatia de SOMAJ TEHNIC cf. OUG 30/2020 SOMAJ TEHNIC. Exista un numar minim de salariati ale caror contracte pot fi suspendate? OUG adoptat: Concediu platit pentru parinti in vacanta de Paste Peste 57.000 de angajati in SOMAJ TEHNIC in mai putin de o luna si jumatate

Formulare Offline RC - ONR

Formulare pentru scutire taxa rovinieta. In vederea obtinerii scutirii pentru taxa de rovinieta, conform art.28 din Legea [vezi detalii] actualizat > 29.05.2020. Formular solicitare acord [vezi detalii] Solicitare acord. actualizat > 26.03.2020 CJP Dambovita este organizata si functioneaza ca serviciu public descentralizat, in subordinea CNPP. CJP asigura, in teritoriu, aplicarea unitara a legislatiei din domeniul pensiilor si asigurarilor sociale precum si realizarea sarcinilor si atributiilor ce decurg din aplicarea prev Legii nr. 263/2010 privind sistemul public de pensii În atenţia absolvenţilor promoţiei 2020 Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Bistriţa - Năsăud informează absolvenţii promoţiei 2020 că, în termen de 60 de zile de la absolvire, sunt aşteptaţi să se înregistreze în evidenţele instituţiei pentru a beneficia de toate serviciile puse la dispoziţie de AJOFM Bistriţa - Năsăud în scopul integrării acestora. Acasa - ANPM. În data de 12 martie 2021 a debutat campania inițiată de către Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, Vinerea Verde! Stop, azi mașina stă pe loc!. Agenția pentru Protecția Mediului Cluj sprijină această inițiativă și speră ca pe viitor, tot mai mulți clujeni să aleagă mijloacele de transport alternative. Denumire Localitatea Adresa poștală Telefon Asistență contribuabili; Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice BUCUREȘTI: București: Str. Dimitrie Gerota nr. 13, sector 2, C.P. 02002

Precizari referitoare la decizia 702/31.10.2019 a C.C.R. (indice corectie) Repartie seria 2 bilete de tratament cu intrare din data de 04.03.2020 Noutati 202 Direcția de Sănătate Publică Teleorman. Vaccinare cu serul anti-COVID, JANSSEN, produs de Johnson & Johnson. RATA DE INCIDENȚĂ COVID-19 - JUDEȚUL TELEORMAN. TELVERDE 0800 800 358 - DESPRE NOUL CORONAVIRUS (COVID-19) Protocol de testare rapida antigen COVID-19, în unitățile de învățământ Program sportiv, în timpul vacanței, pentru copiii din Craiova. Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Dolj organizează o nouă ediţie a programului local Summer Sport, în perioada iulie - august 2019. Proiectul se adresează copiilor cu vârste cuprinse între 5 ani şi 18 ani care doresc să fie iniţiaţi în anumite. Sorin Cîmpeanu, ministrul Educaţiei, a declarat că părinţii elevilor vor putea face cerere prin care să-şi retragă copiii de la orele de educaţie sexuală în cazul în care au rezerve în acest sens. În opinia ministrului Educaţiei, cursurile de educaţie sexuală în şcoli sunt necesare şi că elevii ar trebui înscrişi din start la această [ Domeniu de activitate: alocaţie de stat (427 lei /lună - 0-2 ani, 214 lei/lună - 2-18 ani); indemnizaţie creştere copil, 85% din media veniturilor, până la vârsta de 1 an (între 600 lei /lună si 3400 lei/lună) sau 2 ani (între 600 lei-lună si 1200 lei/lună) (pentru copiii nascuţi după 1 ianuarie 2011

(PDF) Cerere de repartitie someri model AJOFM Angel Angi

A.J.O.F.M. Constant

 1. Inspectoratul Scolar Judetean Brasov. Învățământul preuniversitar brașovean se definește prin exercitarea competentă a demersului managerial, concretizat într-o activitate deosebit de complexă, activă și eficientă, ce implică în egală măsură colectivul inspectoratului școlar și unitățile de învățământ, în vederea asigurării performanțelor dorite
 2. DIRECȚIA GENERALĂ DE PAȘAPOARTE - COMUNICAT DE PRESĂ NR.7 DIN 16.06.2021. Pentru a veni în întâmpinarea cetățenilor, în perioada 15.06-13.08.2021, la nivelul seviciilor publice comunitare de pașapoarte, activitatea de lucru cu publicul se desfășoară în intervalul orar 08.00-20.00
 3. Declaraţii de avere 2019; Declaraţii de avere 2018; Declaraţii de avere 2017; Declaraţii de avere 2016; Declarații de avere 2015; Declaratii de avere 2014; Declaratii de avere 2013; ALTE INFORMAȚII; EXAMENE NAȚIONALE; OLIMPIADE ŞI CONCURSURI; FORUM; GALERIE FOTO; CONTACT; LOGI
 4. Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Prahov

AJOFM Giurgiu, Bld. Bucuresti, Bl. 202/5D, mezanin ..

 1. Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca, Baca
 2. Inspectoratul Teritorial de Munca SUCEAVA - Formular
 3. AJOFM Iasi - Local Business - Iasi, Romania Facebook
 4. EURES Romania - ANOF
 5. Aplisoft - Posts Faceboo
 6. Documentele necesare pentru șomajul tehnic Info Moldova