Home

Codul civil francez 1804

Inalienabilitatea voluntară în Codul civil francez și

  1. Codul civil francez a fost promulgat la 21 martie 1804 de Napoléon Bonaparte și a fost realizat în vremea Primului Imperiu Francez. După cum vom vedea, multe dintre sistemele moderne de drept fie au copiat, fie au împrumutat ideologia legiuitorului francez de secol XIX
  2. at feudalismul, a susținut toleranța religioasă și a introdus.
  3. Luând ca model Codul civil francez din 1804, care nu a definit noţiunea de obligaţie, Codul civil român din 1865, ca de altfel şi alte coduri civile europene, ca cel austriac din 1811, cel elveţian din 1907 sau Codul federal elveţian al obligaţiilor din 1881 şi apoi din 1911, nu au definit această instituţie juridică.

3. Codul Napoleon şi Codul civil român. Ne vom servi în continuare de denumirea ―Codul Napoleon‖ pentru a desemna Codul civil francez adoptat la 21 martie 1804 deoarece ―Afară din Francia se preferă a se da numele Cod Napoleon, acésta nu numaĭ pentru că el a fost terminat sub Consulat, Napoleon fiind primul Consul, dar pentr Codul civil egiptean: 1948: În vigoare — Zivilgesetzbuch [Codul civil elvețian] 1907: În vigoare — Code civil (Codul civil francez) 1804: În vigoare: S-a numit temporar Codul Napoléon, dar s-a revenit la denumirea inițială de Code civil: Bürgerliches Gesetzbuch [Codul civil german] 1900: În vigoare — Αστικός. Principala sursă de inspirație a fost Codul civil francez de la 1804, la care s-au adăugat o serie de reglementări preluate din proiectul de cod civil italian de la 1860 al lui Pisanelli, în cazul materiei obligațiilor (45 articole), legea belgiană asupra privilegiilor și ipotecilor din 1851 (105 articole), rezultând un total de 1914. fost apoi consacrată în Codul civil francez din 1804. Şi în sfârşit, în aceeaşi perioadă, s-a conturat şi cea de a treia teorie care a pus accentul pe elementul traditio, în care s-a inclus şi voinţa de a transfera dreptul de proprietate; pe cale de consecinţă, existenţa ş

Codul Civil francez a fost adoptat în acelaşi an, 1804, în toate regiunile pe care Franța le controla la momentul respectiv: Franța, Luxemburg, Belgia, părți din Italia și Germania, mai târziu avea să se răspândească în mare parte a Europei, iar în 1807 avea să fie cunoscut sub numele de Codul lui Napoleon de orientare franceza, care are la baza Codul civil francez din 1804; de orientare germanica, care are la baza Codul civil german din 1896. Sistemul de drept romano-germanic este unul dintre cele mai vechi sisteme de drept si ocupa un loc insemnat in lumea contemporana, reprezentand un adevarat atelier in care au fost forjate multe concepte. Lucrări publicate: Le souper de Beaucaire (Cină la Beaucaire), un pamflet pro-republican (1793); Codul napoleonian, codul civil francez (1804); a autorizat publicarea Description de l'Égypte, o lucrare multivolumă scrisă de zeci de cărturari care detaliază arheologia, topografia și istoria naturală a Egiptului (1809-1821

Codul napoleonian transforma femeia într-o ființă fără

Codul civil al României. Claudiu Dăscălescu. 2 min read. De astăzi, 1 octombrie 2011, în Romania se aplică un nou Cod Civil care înlocuieşte un Cod vechi de 146 ani şi 10 luni. Vechil Codul civil al României a fost elaborat în anul 1864, după modelul Codului civil francez din 1804, luându-se în considerare şi modificările aduse. Codul civil este un act normativ care cuprinde cele mai importante reglementări referitoare la raporturile dintre persoanele fizice și juridice private, inclusiv statul, atunci când acesta participă la raporturi juridice în calitate de persoană privată. Numeroase țări ale lumii au un cod civil

Codului civil francez din 1804, luându-se în considerare şi modificările aduse între timp acestui cod, precum şi proiectul de cod civil italian, legea franceză asupra transcripţiei din 23 martie 1853, legea ipotecară belgiană din 10 decembrie 1851, dispoziţii din vechiul drept românesc. Codul civil român a fost promulgat în anu România are un nou Cod Civil, intrat în vigoare de la 1 octombrie. Care sunt principalele modificări. Autor: Mediafax. 01.10.2011, 16:58 15712. Noul Cod Civil înlocuieşte vechiul Cod din 1864, adoptat în timpul domnitorului Alexandru Ioan Cuza şi având ca principală sursă de inspiraţie codul francez din 1804

Cod civil - Wikipedi

5 mai 1821 - A murit # Napoleon_Bonaparte, împărat al Franţei (1804-1814, 1815), unul dintre cei mai străluciţi comandanţi militari din istorie, autoproclamat împărat al Franţei (în 1804); a contribuit la dezvoltarea şi modernizarea statului francez: codul civil francez (1804), în vigoare şi astăzi, a fost folosit ca model de. Codul Civil francez(1804) Vasta experien de codificare i aplicare a codurilor dup Marea Revolutie n Frana este un exemplu strlucit de evoluie pe calea reformelor. Din perspectiva principiului separaiei puterilor i n spiritul filozofiei Revoluiei franceze legiuitorul n exclusivitate ntruchipa suveranitatea naional, iar legea ca expresie a voinei. Faimosul cod al lui Napoleon, codul civil francez, promulgat în martie 1804 în timpul consulatului, încorpora idealurile Revoluției Franceze. De exemplu, codul stipula egalitatea tuturor cetățenilor în fața legii. Codul lui a rezistat în Franța până astăzi, fiind adoptat cu unele modificări în mai multe țări, cele cucerite de. Codul Calimach era cel mai avansat dintre acestea, având ca izvoare, pe lângă obiceiul românesc şi dreptul bizantin, Codul civil francez de la 1804 şi Codul civil austriac de la 1811 12

Principalele izvoare ale Codicii ţivile a Moldovei au fost: Obiceiul românesc, dreptul bizantin, codul civil francez (1804) şi codul civil austriac (1811). Cele 2032 articole ale Codului Callimachi sunt structurate în două părţi, precedate de o introducere. În partea introductivă sunt cuprinse unele dispoziţii generale referitoare la. Codul civil francez adoptă la 1804 un alt punct de vedere. Se renunţă formal la dezmoştenire iar nedemnitatea este o sancţiune civilă justificată pe o idee de ordine publică: nu poate fi acceptat să moştenească cel care s-a manifestat în mod duşmănos faţă de decuius. S-a receptat aici una dintre reformele dreptului intermediar.

Codul civil francez, supranumit Codul Napoleon, este încă în vigoare în Franţa şi constituie piatra de temelie a libertăţilor civile contemporane, majoritatea statelor europene adoptând un cod civil după modelul francez în decursul secolului al XIX-lea. (1804-1815). Încoronat în Catedrala Notre-Dame din Paris, în. EVENIMENT :/1804 - Codul civil francez ( Codul Napoleon ) a fost adoptat / 1844: Începe Calendarul Bahá'í: această zi este sărbătorită anual de către membrii credinței Bahá'í ca Anul Nou Bahá'í. / 1871: Otto von Bismarck este numit Cancelar al Imperiului German. / 1871: Jurnalistul american Henry Stanley își începe.

Marius Scheaua - Codul civil - Comentat si adnotat

Principiul nominalismului monetar este prevăzut în art. 1895 al Codului civil francez, respectiv art. 1578 al Codului civil român din 1804 şi în art. 2164 din Noul Cod civil. L. Pop, Drept civil român. Teoria generală a obligaţiilor, cit. supra, 1998, p.72; idem, L. Pop, Tratat de Drept civil. Obligaţiile. Vol (1) noul Cod Civil care reglementează răspunderea civilă generală, cu valoare de principiu, pentru prejudiciile cauzate de lucruri. Existenţa sa îşi are originea în dreptul roman fiind preluată în art. 1386 al Codului civil francez (1804) şi apoi de aici în art. 1002 din vechiul Cod civil român

Românii au avut cel mai modern Cod Civil din Europa de Est

Video: Elaborarea Codului civil „A

que dans la mathématique rezervatari în dreptul civil le fait, les lois sont toujours utiles ceux qui possèdent et nuisibles ceux qui i Codul napoleonian a fost Codul civil creat în Franța după ce Napoleon Bonaparte a preluat puterea. La acea vreme, țara nu avea o singură legislație în materie, dar mai multe corpuri juridice coexistau în funcție de zonă. A fost aprobat în 1804 și a intrat în vigoare trei ani mai târziu 1804-A intrat în vigoare codul civil francez-Codul lui Napoleon-care, alături de codul comercial (1808) şi de cel penal (1810), a reprezentat baza juridică a noilor relaţii social-economice. 1806-S-a născut Benito Suarez, revoluţionar, erou naţional al Mexicului (m.1872 Legislația franceză ar respecta principiul răspunderii personale formulat în articolul 1382 din Codul civil [125]. Le droit français s'en tiendrait au principe de la responsabilité personnelle formulée par l'article 1382 du Code civil [125]. În consecință, pronunț divorțul, conform articolului 230 din Codul civil

PORTRET: 200 de ani de la moartea lui Napoleon Bonaparte

Luând ca model Codul civil francez din 1804, care nu a definit notiunea de obligatie, Codul civil român din 1865, ca de altfel si alte coduri civile europene, ca cel austriac din 1811, cel elvetian din 1907 sau Codul federal elvetian al obligatiilor din 1881 si apoi din 1911, nu au definit aceasta institutie juridica Codul civil francez În martie 1804, Napoleon a semnat codul, care nu a fost niciodată abrogat, deşi a suferit, de-a lungul vremii, numeroase modificări. Codul rezerva 1766 articole dreptului de proprietate; dreptul persoanei era reglementat în 500 de articole; succesiunile cuprindeau reglementări bazate pe principiile revoluŃiei: dreptul. de comentatorii Codului civil francez de la 1804, pentru a justifica și legitima o dispoziție franceză cuprinsă în art. 511 al Cod civil francez (nr. articolului anterior reformei din 1968)2. Vechiul Cod civil român de la 18643 va prelua din Codul civil francez textul art. 511 Vechiul Cod civil român a prevăzut, în dispozițiile art. 655 pct. 1, că este nedemn să moștenească condamnatul pentru că a omorât sau a încercat să omoare pe defunct. Textul reproduce art. 727 pct. 1 din Codul civil francez: Celui qui sera condamné pour avoir donné ou tenté de donner la mort au défunt

Modelul de referinţă ales pentru elaborarea Codului civil a fost Codul civil francez de la 1804 (Codul lui Napoleon). Redactorii Codului civil român nu s-au mărginit la traducerea acestuia ci au urmărit şi îndreptarea neajunsurilor acestuia 2. 1 A se vedea M. Toma Introducere în dreptul civil. Persoana fizică Viziunea clasică a contractului, aşa cum aceasta s-a manifestat în dreptul roman, în dreptul medieval timpuriu, în dreptul canonic, în vechiul drept francez şi în Codul civil napoleonian din 1804, precum şi în toate legiuirile derivate din acesta din urmă, contractele formîndu-se prin întâlnirea voinţelor concordante ale.

Paralela intre sistemul de drept romano - germanic si cel

Biografia lui Napoleon Bonaparte, mare comandant milita

Codul Napoleon . Codul civil al poporului francez a fost adoptat în 1804 în toate regiunile controlate de Franța: Franța, Belgia, Luxemburg, bucăți din Germania și Italia, iar ulterior a fost răspândit în Europa. În 1807, a devenit cunoscut sub numele de Code Napoléon Georgean, Codul civil adnotat, vol. II (Art. 664‐1168), editura Librariei Universala Leon Alcalay, Bucureşti, 1925 C. Jud. revista Curierul judiciar (1892‐1916, 1919‐1948 şi 2002 sqq.) CN Code Napoléon (Codul civil francez, în forma promulgată de Napoléon în 1804 Editia cuprinde textul Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, astfel cum... prevederi ce izvorasc din Codul civil de la 1864 si Codul civil francez de la 1804 atat... administrativa - reglementarea generala a termenelor de decadere Noul Cod civil... » Pret: 33 RO

Napoleon 200/ La două secole după moartea sa, Napoleon

COD CIVIL 26/11/1864 - Portal Legislati

Astfel au fost: codul bavarez din 1756, codul prusian din 1794, codul francez şi cel austriac, codul german din 1900 şi codurile elveţiene din 1881, 1907 şi 1911. Codul civil francez din 1804 este unul dintre cele mai cunoscute coduri, aplicându-se și astăzi Luând ca model Codul civil francez din 1804, care nu a definit noţiunea de obligaţie, Codul civil român din 1865, ca de altfel şi alte coduri civile europene, ca cel austriac din 1811, cel elveţian din 1907 sau Codul federal elveţian al obligaţiilor din 1881 şi apoi din 1911, nu au definit această instituţie juridică

Codul civil si codul de procedura civila ( cod 440

Codul Civil din 1865 - Wikipedi

Codul civil de la na?terea acestuia sau de cel pu?in 1 an Krahasimi mes Kodit Civil Shqiptar dhe atij Francez - Primis June 2nd, 2020 - Neni 1108 i Kodit Civil Francez lidhet me nenin 1131 të po këtij Kodi duke mundësuar një lidhje mes të dyja dispozitave kushti i ligjshëm në marrëdhënien EuroAvocatura.ro - Dictionar Juridic, Jurisprudenta, Spete, Stiri Juridice, Articole Juridice, Institutii Publice, Primarii din Romani Kodi Civil Francez pjesa e i r wordpress com, kodi civil gjerman pages 2 botrore njohuri enciklopedik, rndsia dhe zbatimi i parimit bona fides n t drejtn, reforma e kodi civil 1929 wikipedia, codex penal codul penal al republicii franceze, revolucioni francez 1789 1799 encyclopdie globale

2 Codul civil francez din 1804, Codul civil austriac din 1811, Codul federal elveian al obligaiilor din 1911, Codul civil italian din 1942. În alte coduri îns obligaia civil are definiie legal: Codul civil german (art. 241), Codul civil spaniol (art. 1088) Codul Civil francez garanta propietatea, respectarea contractelor liber consimțite între părți. Codul Civil introdus în țările cucerite a (1804-1815). Învățământul s-a bucurat de atenție din partea statului deoarece se dorea o generație de funcționari și militari bine pregătiți și disciplinați. A fost neglijat însă. Noul Cod a pus capăt domniei Codului civil român de la 1864, inspirat din Codul civil francez de la 1804 (Codul Napoleon). 1.5. Dreptul civil în condiţiile Codului civil anterior Pentru a deini o ramură a dreptului, este esenţială stabilirea obiectului (do-meniului) ei de reglementare. Codul civil de la 1864, care era principala.

(DOC) Dreptul de proprietate Corneliu Birsan drept civil

Codul-Civil PDF Vechi

Definitia termenului CODUL CIVIL DIN 186

Codul civil român, intrat în vigoare la 1 decembrie 1865, cuprinde principalele norme ale dreptului nostru civil. A fost elaborat în anul 1864, după modelul Codului civil francez din 1804 (Codul Napoleon), luându-se în considerare și modificările aduse între timp acestui Cod, precum și proiectul de Cod civil italian, legea franceză asupra transcripției din 2 Codul civil reprezinta actul normativ esential in relatiile de natura juridica dintre persoanele fizice si juridice private. Codul civil a fost promulgat in anul 1864. Codul civil francez adoptat in anul 1804 in timpul lui Napoleon a constitutit suportul fundamental pentru codul civil roman

Știai că românii au avut cel mai modern Cod Civil din

Aproape totul despre Napoleon Bonaparte Istorie pe scur

Germaniei şi Codul civil francez au interzis aplicarea ei). Jurisprudenţa îşi pierde treptat rolul de izvor principal de drept, rămânând un izvor subsidiar de drept. În timpul Revoluţiei burgheze adopting the French Civil Code of 1804, Portalis said that there should be a law with the role of fill in the gaps of the law,. Codul civil de la 1864 a preluat astfel, odată cu textele, poziția ostilă a legiuitorului francez de la 1804 față de persoanele juridice. Revoluția proclamase în 1789 în Franța abolirea privilegiilor feudale și ecleziastice și a expropriat averile de mână moartă ale bisericii catolice capitol abordează dreptul roman, vechiul drept românesc și vechiul drept francez. Concluziile de traiect subliniază că, până la intrarea în vigoare a Codului civil francez din 1804, respectiv a Codului civil român din 1864, ambele sisteme de drept cunoscuseră concepția romană a unu Codul civil francez adoptă la 1804 un alt punct de vedere. Se renunţă formal la dezmoştenire iar nedemnitatea este o sancţiune civilă justificată pe o idee de ordine publică: nu poate fi acceptat să moştenească cel care s-a manifestat în mod duşmănos faţă de decuius

Epoca napoleoneana - campaniile militare - rasfoiesc

CIVIL CODE CIVIL CODE Translated by Georges ROUHETTE, Professor of Law, with the assistance of Dr Anne ROUHETTE-BERTON, Assistant Professor of English. PRELIMINARY TITLE OF THE PUBLICATION, OPERATION AND APPLICATION OF STATUTES IN GENERAL Articles 1 to 6 Art. 1 (Ord. no 2004-164 of 20 Feb. 2004 A fost elaborat după modelul Codului civil francez din 1804 (Codul Napoleon), luîndu-se în considerare si modificările aduse între timp acestui Cod, precum si proiectul de Cod civil italian al ministrului Pisanelli, legea franceză asupra transcriptiei din 23 martie 1853, legea ipotecară belgiană din 10 decembrie 1851, dispozitii din. În 1804, articolul 213 din codul civil prevedea că soţul datorează protecţie soţiei sale, iar soţia ascultare soţul ei, în timp ce articolul 324 din Codul penal din 1810 scuză uciderea de către soţ a unei femei adultere în caz de flagrant delict în domiciliul conjugal

A fost elaborat dupa modelul Codului civil francez din 1804 (Codul Napoleon), luindu-se in considerare si modificarile aduse intre timp acestui Cod, precum si proiectul de Cod civil italian al ministrului Pisanelli, legea franceza asupra transcriptiei din 23 martie 1853, legea ipotecara belgiana din 10 decembrie 1851, dispozitii din vechiul. modernă la Codul civil francez de la 1804 şi apoi la Codul civil român de la 1864, autorul surprinde evoluția reglementărilor în materia clauzei penale, mai cu seamă din punct de vedere conceptual. O altă problematică tratată de autor în acest capitol este cea privind funcțiil Olivier Paccaud - senator francez: A fi părinte este extrem de dificil. Violenţa este adesea sinonimă cu slăbiciunea şi eşecul, pentru că nu avem răbdarea, pentru că nu ne găsim cuvintele. Noua lege prevede ca în Codul Civil să fie stipulat faptul că autoritatea parentală se exersează fără violenţe fizice sau psihologice Structura Codului civil este puternic inspirată de Codul civil francez din 1804 . Este alcătuit din 1976 articole. Titlu preliminar. Din normele legale, aplicarea și eficacitatea acestora (articolele 1-16). Cartea I. A persoanelor (articolele 17-332). Cartea a II-a. Despre bunuri, proprietăți și modificări ale acestora (articolele 333-608) 1864, replică fidelă a Codului civil francez de la 1804 (Codul Napoleon), și a înlocuirii sale cu o legiuire în totalitate nouă. Fără a nega îmbătrânirea unora dintre dispozițiile vechiului cod și, deci, necesitatea modernizării sale, prin modificarea unor dispoziții sau introducere

Noul Cod Civil înlocuiește vechiul Cod din 1864, adoptat în timpul domnitorului Alexandru Ioan Cuza și având ca principală sursă de inspirație codul francez din 1804. Ministrul Justiției, Cătălin Predoiu, a declarat, sâmbătă, cu ocazia intrării în vigoare a noului Cod Civil, că este o lege a libertății, a egalității. Astfel, urmând tradiŃia bizantină, Codul civil francez de la 1804 a reunit sub acelaşi titlu De la préscription reguli aplicabile atât uzucapiunii cât şi prescripŃiei extinctive, două instituŃii de natură diferită, cu finalităŃi diferite Reforma dreptului francez în materie contractuală - Lucian Nițuleasa. Proiectul de reformă al dreptului contractual francez, prevăzut de Ordonanța nr. 2016-131 din 10 februarie 2016, vizează în principal modernizarea unei materii de drept ce datează încă din anul 1804, urmărind în același timp adaptarea reglementărilor franceze la evoluția dreptului international și european. Valeriu STOICA. Distribuie cu: Aparut in Dilema veche, nr. 896, 10 - 16 iunie 2021. Lucrările pregătitoare ale Codului civil francez - adoptat în anul 1804 -, adunate de Pierre-Antoine Fenet după mai bine de două decenii și publicate într-o culegere însumînd 15 volume, sînt o fascinantă istorie a ideilor juridice

Primul Imperiu Francez, cunoscut și cu denumirile mai obișnuite de Imperiul Francez ori Imperiul Napoleonian, acoperă perioada în care Franța a dominat cea mai mare parte a Europei continentale, sub conducerea lui Napoleon I. Din punct de vedere constituțional, Primul Imperiu Francez se referă atât la perioada dintre 1804 și 1814/1815, de la sfârșitul Consulatului Francez până la. Corelând dispozitii ce izvorasc din traditia Codului civil din 1864 si a Codului civil francez de la 1804, cu modificarile si completarile ulterioare, atât cu prevederi continute de instrumente internationale, cât si cu actualul cadru legislativ intern, filtrând normele de baza în lumina solutiilor oferite constant de doctrina si. si raportul acestuia cu titlul (Titel) in Codul civil austriac 266 3.1.4. Receptarea modelului austriac in unele din codurile civile moderne europene 272 3.2. Codul civil francez (C.C.) - triumful consensualismului 282 3.2.1. Codul civil francez si Codul civil roman din 1865 282 3.2.2. Etapele elaborarii Codului civil francez 284 3.2.3

Astazi, Codul Civil francez in vigoare, in Titlul V, Capitolul I, articolul 143 ne spune cã : Le mariage est contracté par deux personnes de sexe différent ou de même sexe », adica « Casatoria este contractatã de douã persoane de sex diferit sau de acelasi sex » In conceptia Codului Civil adoptat in 20091, odata ce acest nou cod va fi intrat in vigoare, Codul comercial din 1887 va intra in istorie si, odata cu acesta, si dualismul dreptului privat. Intentia noii reglementari este de a reuni dreptul comercial (precum si celelalte ramuri de drept privat, cum ar fi dreptul familiei) sub reglementarea. Ediţia octombrie 2011 conţine Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, ca urmare a modificărilor aduse prin Legea nr. 71/2011 şi a rectificărilor publicate in M. Of. nr. 427 din 17 iun. 2011 şi M. Of. nr. 489 din 8 iul. 2011. De asemenea, con Personalitatea sa a fost apreciată diferit în epocă, cât și după aceea. - Codul ~, codul civil francez din 1804, în vigoare și astăzi. A servit drept model codurilor elaborate de numeroase țări, inclusiv codul civil român din 1864. sursa: DE (1993-2009) adăugată de blaurb. acțiuni

S-a întâmplat în 18 mai 1804 - Jurnal Spiritua

S-a întâmplat în 5 mai 1821: A murit (pe insula Sf. Elena) Napoleon I Bonaparte, împărat al Franţei (1804-1814 şi 1815); unul dintre cei mai străluciţi comandanţi militari din istorie; de numele său se leagă Codurile civil (1804), comercial (1808) şi penal (1810), ce au dat o nouă bază relaţiilor juridice; politica sa externă s-a bazat pe un lung şir de războaie. Codul napoleonian transforma femeia într-o ființă fără prea multe drepturi Codul napoleonian a fost codul civil francez introdus sub Napoleon I, pe 21 martie 1804. A fost primul set consistent de legi privind dreptul.. - corelează prevederi ce izvorăsc din Codul civil de la 1864 şi Codul civil francez de la 1804 atat cu dispoziţii conţinute de reglementări comunitare şi internaţionale, cat şi cu actualul cadru legislativ intern - stabileşte normele de bază in lumina soluţiilor oferite de doctrină şi jurisprudenţă de-a lungul timpulu Partea a IV-a. Alexandru-Sorin CIOBANU, lector universitar drd., Problema inalienabilităţii bunurilor domeniale în lumina legislaţiei revoluţionare şi a Codului civil francez din 1804 Studiul de faţă îşi propune să prezinte câteva aspecte din evoluţia istorică a domeniului public, instituţie esenţială a dreptului administrativ

Codul civil si legislatie conexa 2018MEDIAFAX TALKS - CODUL CIVILModificare legislativă în Franţa: animalele sunt fiinţe cu

(PDF) The Private International Law Rules of Moldavia in

Cod Civil- Codul care cuprinde dreptul civil Francez. A fost promulgata in 1804 cand Napoleon a devenit imparat, si numele a fost schimbat in Codul Napoleonic nume care inca se foloseste si in ziua de azi desi astazi este folosit sub denumirea de Cod Civil Codul comercial - un cod Francez, adoptat in 1807,. La alcătuira acestui cod s-a urmărit să se îmbine dreptul local, bazat pe obiceiul pământului, cu dreptul bizantin (bazilicalele sau legiuirile împărătești), folosindu-se totodată în fapt, ca model principal, codul civil francez de la 1804 și codul civil austriac de la 1811 Noul Cod Civil inlocuieste vechiul Cod din 1864, adoptat in timpul domnitorului Alexandru Ioan Cuza si avand ca principala sursa de inspiratie codul francez din 1804. Ministrul Justitiei, Catalin Predoiu, a declarat, sambata, cu ocazia intrarii in vigoare a noului Cod Civil, ca este o lege a libertatii, a egalitatii, construita cu grija de a. Codul Civil de la 1864 a fost elaborat după modelul Codului civil Napoleon din 1804, iar la redactarea sa s-au avut în vedere modifi cările aduse acestuia în timp, proiectul de Cod civil italian, legea franceză privind transcripția din 23 martie 1853, legea ipotecară belgiană din 10 decembrie 1851 și dispozițiile din vechiul drept.